Eero Kuisma vakuutusoikeuden asiantuntijajäseneksi

0
Laitilan Terveyskodin entinen toimitusjohtaja Eero Kuisma valittiin vakuutusoikeuden asiantuntijajäseneksi. Kuva: Hanna Hyttinen

Valtioneuvoston 19. joulukuuta tekemällä päätöksellä Laitilan Terveyskodin entinen toimitusjohtaja Eero Kuisma on määrätty vakuutusoikeuden (VAKO) sotilasvamma-asioita tuntevaksi asiantuntijajäseneksi toimikaudeksi 1.1.2020–30.6.2023.

Vakuutusoikeuden oikeustapauksissa käsitellään mm. asevelvollisena vammautuneiden tyytymättömyyttä Valtiokonttorin korvauspäätöksiin koskien heille varusmiesaikana tai kertausharjoituksissa sattuneita onnettomuuksia tai tapaturmia.

Vuosittain pari tuhatta varusmiestä hakee korvausta Valtiokonttorista mitä erilaisimmista onnettomuuksista ja loukkaantumisista, joiden vakavuusaste vaihtelee suuresti. Suomessa tätä nykyä asevelvollisena vammautuneen status lasketaan olevan noin 3 000:lla henkilöllä. Tämä pitää sisällään kaikki sotien jälkeiset tapaukset.

Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n hallitus asetti syyskuussa kuntoutusasioihin perehtyneen toimitusjohtajajan ja reservin majurin Eero Kuisman ehdolle vakuutusoikeuteen asiantuntijajäseneksi. Valtioneuvosto nimitti hänen varajäsenekseen kuopiolaisen lääkärin Sampo Kilpiäisen .

Vakuutusoikeuden päätöksistä on saanut ihan muutamassa tapauksessa valitusluvan seuraavaan oikeusasteeseen, joka on korkein oikeus (KKO).

Sotainvalidien Veljesliitolla ja Suomen Rauhanturvaajaliitolla on niin ikään sotilasvamma-asioita tuntevien asiantuntijajäsenten edustus vakuutusoikeudessa.