Ihoden päiväkodin suunnittelijat valittiin

0
Aluehallintovirasto on linjannut, ettei Pyhärannan kunta voi käyttää enää Ihoden koulussa olevia päiväkodin väistötiloja vaan sen on hankittava uudet 14.4. mennessä. Kuva: Hanna Hyttinen

Pyhärannan kunnanhallitus valitsi maanantaina suunnittelijat tarjousten perusteella Ihoden 30-paikkaisen päiväkodin uudisrakennuksen suunnitteluun. Arkkitehti- ja pääsuunnittelijaksi valittiin Rakennusarkkitehti Marko Arvonen, rakennesuunnittelijaksi Sweco Rakennetekniikka Oy, LVI-suunnittelijaksi Aerplan Oy ja sähkösuunnittelijaksi Suunnittelutoimisto Enertel Oy.

Esitettyjen tarjousten pohjalta suunnittelun kustannusarvio on hieman alle 36 000 euroa. Kokoukseen osallistunut kunnanhallituksen varajäsen Heidi Arvonen (kesk) jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Arvosen eriävän mielipiteen mukaan päiväkotipäätös on valmisteltu puutteellisesti, koska vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiö ei ole esitellyt kaikkia neljää vaihtoehtoa, vaikka kunnanhallitus on näin päättänyt 30.9. pidetyssä kokouksessa.

Hiitiö ei koe tehneensä virhettä esitellessään kunnanhallitukselle vain yhden vaihtoehdon.

– Näen asian niin, että olen selvittänyt neljä vaihtoehtoa. Esittelijänä minun tehtäväni on esittää niistä yhtä kunnanhallitukselle, joka punnitsee, onko se samaa mieltä, ja esittää asiaa eteenpäin valtuustolle. Mielestäni tämä on normaali käytäntö, Hiitiö kertoo.

Lisäksi Arvonen huomauttaa, että 30-paikkaisen päiväkodin suunnittelussa ei ole otettu huomioon muun muassa todellista lapsimäärää, hoitopaikkojen tarvetta ja piha-alueiden sijoittelua sekä kokoa.

Talousarviossa päiväkodin suunnittelulle on varattu 44 000 euroa. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun valtuusto myöntää määrärahan Ihoden päiväkodin suunnitteluun. Vuoden 2019 talousarviossa päiväkodin suunnitteluun varattiin 36 000 euroa ja kesäkuun alussa valtuusto hyväksyi 39 000 euron lisämäärärahan suunnitteluun ( Laitilan Sanomat 7.6. ).

Vt. kunnanjohtaja Hiitiön mukaan kesäkuussa myönnetty lisämääräraha on edelleen käyttämättä.

– Kunnan ei ole tarvinnut käyttää lisämäärärahaa, koska päätös investoinnista tehtiin 2020 talousarvion investointiosassa, eikä suunnittelu vuoden 2019 puolella ole edennyt. Valmistelussa on 2019 aikana ollut myös vanhan Satakielen korjaus. Talousarvion yhteydessä myönnettyjä suunnittelumäärärahoja on käytetty myös sen vaihtoehdon edellyttämiin selvityksiin, Hiitiö lisää.

Päiväkoti Satakielessä teetettiin kesän alussa kaksi melu- ja kaksi kuntotutkimusta, joiden perusteella todettiin, ettei päiväkotia kannata kunnostaa.