Kysely: Musiikkiopistoon ollaan tyytyväisiä

0
Musiikkiopistossa on lähes neljäsataa opiskelijaa. Arkistokuva

Vakka-Suomen musiikkiopisto on toteuttanut marraskuussa oppilailleen ja oppilaiden huoltajille suunnatun tyytyväisyyskyselyn. Oppilaiden vastauksista ilmenee, että oppilaista on mukavaa opiskella musiikkia musiikkiopistossa ja he ovat tyytyväisiä musiikkiopistossa oppimiinsa tietoihin ja taitoihin. Huoltajien vastauksista käy ilmi, että heidän näkökulmastaan musiikkiopiston oppilaat käyvät mielellään musiikkiopistossa.

Oppilaiden kyselyyn vastasi 23 oppilasta ja huoltajien kyselyyn saatiin vastauksia 31 huoltajalta. Vastausprosentti jää hyvin alhaiseksi, kun taiteen perusopetuksen oppilaita musiikkiopistossa on reilut kolmesataa.

Huoltajat kiinnittivät huomiota siihen, että yhteistyötä kodin ja oppilaitoksen välillä tulee vielä kehittää. Erityisesti halutaan tietoa oppimisen edistymisestä ja opetuksen tulevaisuuden suunnitelmista. Wilmaa pidetään yleisesti hyvänä kanavana jakaa tietoa.

Musiikkiopiston johtoryhmä, johon kuuluvat rehtorin lisäksi opettajaviranhaltijat, päätyi lisäämään kodin ja musiikkiopiston välistä tiedonkulkua. Musiikkiopisto tiedottaa asioista edelleen monikanavaisesti, ensisijaisena kanavana käytetään Wilmaa.