Laitilan koulunkäyntialueet muuttuvat – Muutos koskee ensi syksynä koulunsa aloittavia ekaluokkalaisia

0
Sivistysvaliokunta päivitti Laitilan koulunkäyntialueita.

Laitilan koulunkäyntialueet päivitettiin siten, että Koveron koulun koulunkäyntialue jaettiin Itäkulman koulun, Kappelimäen koulun ja Kodjalan koulun kesken. Sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitisen mukaan koulunkäyntialueita suunnitellessa pyrittiin pitämään olemassaolevat koulukuljetusreitit.

– Lisäksi päivityksellä haluttiin vahvistaa Kodjalan koulun oppilasmäärää, Kiertokari-Laitinen sanoo.

Kiertokari-Laitisen alkuperäisessä esityksessä vedenjakajana toimi Kasitie. Hän teki sivistysvaliokunnan kokouksessa muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaan alunperin Kappelimäen koulun alueeseen kuulunut Kiilintie liitettiin Kodjalaan.

Koulukuljetusreitit suunniteltiin pitkälti tänä syksynä käytettyjen reittien pohjalta. Niihin tehtiin pieniä muutoksia koulujen alettua syksyllä.

– Lisäsimme paluukyytejä, koska odotusaika keskustassa olisi joidenkin kohdalla venynyt liian pitkäksi, Kiertokari-Laitinen kertoo.

Päivitys koskee ensi syksynä koulunsa aloittavia ekaluokkalaisia. Ensi syksynä kolme entisen Koveron koulun koulunkäyntialueella olevaa lasta aloittaa Kodjalassa ja kaksi Kappelimäessä. Itäkulman koulunkäyntialuettakin päivitettiin, mutta siellä ei seuraavan viiden vuoden oppilasennusteiden mukaan ollut yhtään koululaista.

– Mutta ehkä tulevaisuudessa on, Kiertokari-Laitinen toteaa.