Runsaat sateet ovat pehmentäneet soratiet

0
Soratiet ovat vettyneitä runsaiden sateiden takia. Kuva: Ely-keskus

Syksyn runsaat sateet ovat pehmentäneet soratiet joka puolella Varsinais-Suomea ja Satakuntaa, Elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskus tiedottaa. Tienkäyttäjille pehmeneminen tuntuu pinnan epätasaisuutena ja liejuuntumisena.

– Sorateiden rakenteellinen kunto on monen tekijän summa ja vaikuttaa osaltaan pintakelirikon muodostumiseen. Sorateillä, jotka ovat savisella maalla peltoaukean laidalla, kuivatus on muutoinkin haasteellista ja nämä tiet kärsivät runsaista sateista yleensä eniten.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen aluevastaavat ja teiden hoitourakoitsijat ovat tietoisia sorateiden huonosta kunnosta. Urakoitsijat levittävät ensiapuna mursketta huonokuntoisimmille tieosuuksille. Alueurakoissa on kuitenkin hyvin rajallinen määrä mursketta käytettäväksi eikä yhä yleistyviä syksyn pintakelirikkoja pystytä riittävässä määrin hoitamaan murskeella.

Sorateille on tyypillistä, että niiden kunto vaihtelee merkittävästi sääolojen mukaan. Sääolosuhteet vaikuttavat myös tienhoitotoimenpiteiden ajoitukseen.

– Tienkäyttäjät toivovat useimmiten tiekarhua parantamaan tien kuntoa. Vettynyttä soratietä ei kuitenkaan kannata höylätä, sillä raskas höyläyskalusto vain pehmittää entisestään tien pintaa ja heikentää sen kuntoa ja ajettavuutta. Höylätessään tiekarhu vain irrottaa kiinteän soran tienpinnasta, jolloin hieno kiviaines irtoaa karheammasta. Tällöin hieno kiviaines sitoo itseensä liikaa vettä aiheuttaen tien pinnan liejuuntumista. Irronnut kiviaines ei sitoudu sateella enää uudelleen, minkä vuoksi tielle muodostuu helposti kuoppia ja tilanne voi pahentua entisestään.

Ely-keskuksen mukaan ainoa keino parantaa märän soratien kuntoa on levittää uutta mursketta pahimpiin paikkoihin. Tällä keinolla saadaan kuitenkin tilannetta parannettua vain muutaman päivän ajaksi.

– Alueurakoissa on hyvin rajallinen määrä mursketta käytettäväksi, Ely-keskuksesta tiedotetaan.

Käytännössä murskemäärä riittää siihen, että kaikki urakka-alueen soratiet voidaan sorastaa keskimäärin kerran viisivuotisen urakan aikana. Syksyn aikana mursketta on jouduttu käyttämään runsaasti pintakelirikon hoitamiseen, mikä vähentää muuhun sorastukseen käytettävää materiaalia.

– On valitettava tosiasia, että yhä yleistyviä syksyn pintakelirikkoja ei pystytä riittävässä määrin hoitamaan murskeella.

FAKTA:
– Sorateiden osuus Varsinais-Suomen ja Satakunnan maanteistä on 25 prosenttia, mutta liikenteestä niillä ajetaan vain 2 prosenttia.
– Kaikki tiet pidetään liikennöitävässä kunnossa, mutta suurimmat panostukset kohdentuvat vilkkaimmille teille.
– Tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta märillä keleillä sorateillä liikkuessaan.
– Akuuteista tien kunnon ja liikenteen ongelmista voi ilmoittaa ympärivuorokautisesti päivystävälle Tienkäyttäjän linjalle, puh. 0200 2100.

Lähde: Ely-keskus