Seurakunnalle niukasti ylijäämäinen talousarvio

0
Tiernapojat vasemmalta eli kirkkoherra Petri Laitinen, hautausmaan vastaava hoitaja Tapio Junnilta ja kirkkovaltuutettu Jussi Kauranen avasivat kirkkovaltuuston kokouksen, jossa puhetta johti Marjo Uusi-Kinnala (vas.) ja sihteerinä toimi talouspäällikkö Merja Jusi.

Entiseen ei ole paluuta, vaan tehtävät on jatkossa hoidettava eri tavalla, tiivisti kirkkoherra Petri Laitinen katsauksensa Laitilan seurakunnan lähitulevaisuuteen torstaisessa kirkkovaltuuston kokouksessa.

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnalle talousarvion, jonka loppusumma nousee hiukan vajaaseen 1,8 miljoonaan euroon eli pysyy suurin piirtein tämänvuotisella tasolla. Tilikauden tuloksen ennakoidaan jäävän 217 euroa plussalle.

Laitinen muistutti, että tilinpäätökset kolmelta vuodelta ovat alijäämäisiä ja seurakunnan pääasialliset tulot eli verotulot pienenevät.

– Toiminnasta aitoja säästöjä ei juuri muuten ole saatavissa kuin jättämällä toimintoja kokonaan pois, hän arvioi ja painotti, että muutoksia tarvitaan, mutta niitä tehtäessä on katsottava kymmenen vuoden päähän.

Apuna siinä ovat henkilöstö- ja kiinteistöstrategiat, jollaiset seurakunnalle on suunniteltu tehtäväksi heti alkuvuodesta.

– Tilanne on haasteellinen mutta positiivisella tavalla, koska ihmiset kokevat seurakunnan toiminnan hyvänä, Laitinen lohdutti.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jussi Perkkola puolestaan muistutti, että viime vuosien tappiolliset tilinpäätökset ovat seurausta vanhan seurakuntatalon purkamista seuranneista alaskirjauksista, eivätkä huonosta taloudenpidosta.

– Siitä huolimatta talous täytyy ensi vuonna saada plussalle ja täytyy olla valmiudet tehdä korjausliikkeitä tarvittaessa nopeastikin, jotta päätösvalta pysyy omissa käsissä, hän painotti.

Välimetsäntupa, jossa kerhotoiminta päättyi alkusyksystä, on tarkoitus myydä. Perkkola ennusti, että vastaava saattaa olla edessä joillakin muilla seurakunnan kiinteistöillä.

Välimetsäntuvan myynnistä arvioidaan saatavan 60 000 euroa, joka on viidennes ensi vuoden talousarviossa ennakoiduista 303 000 euron toimintatuotoista.

– Palkkakuluihin uppoaa edelleen yli puolet kokonaismenoista, vaikka ne viimeisten kolmen vuoden aikana ovat pienentyneet. Ensi vuonna niihin kuluu 1,1 miljoonaa euroa, jos korotukset jäävät 1,1,5 prosenttiin, laski puolestaan talouspäällikkö Merja Jusi .

Jusi muistutti, että seurakunnan työntekijämäärä on vähentynyt kahdeksalla hengellä kymmenessä vuodessa.

Investointeihin seurakunta aikoo ensi vuonna käyttää yhteensä 201 000 euroa. Summasta 20 000 on varattu kirkon remontin suunnittelun. Itse remontin kulut selviävät vasta suunnitelmien valmistuttua.

Lainvoima seurakunnan ja Keulan neuvotteluilleLaitilan seurakunta ja osuuskauppa Keula ovat tehneet aiesopimuksen kiinteistöosakeyhtiö Laitilan Pitkärivan tilojen muuttamisesta seurakunnan toimitiloiksi. Se oli mahdollista, kun kirkkovaltuuston lokakuun lopussa tekemä täpärä äänestyspäätös neuvottelujen käynnistämisestä sai joulukuun alussa lainvoiman eli siitä ei valitettu.

– Varsinainen sopimus tulee aikanaan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi, painotti puheenjohtaja Marjo Uusi-Kinnala torstaisessa kirkkovaltuuston kokouksessa, jossa asiaa sivuttiin useassakin asialistan kohdassa.

Uusi-Kinnalan mukaan suunnittelun aloittamista on työstetty kiinteistötyöryhmässä yhdessä arkkitehdin kanssa. Seurakunnan työntekijöille suunnitelmien nykytilaa esitellään lähiaikoina.

Talouspäällikkö Merja Jusin mukaan Keulan kanssa alustavaksi aikatauluksi on arvioitu, että lvis-suunnitelmien teko voisi käynnistyä helmikuussa ja päätökset niistä voitaisiin tehdä huhtikuussa. Itse remonttiin on arvioitu kuluvan puoli vuotta, joten toiminta uusissa tiloissa voisi alkaa seuraavan vuoden alussa.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jussi Perkkola otti kantaa hankkeeseen talousarvion käsittelyn yhteydessä. Hänen mukaansa nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole mitään järkeä, että seurakunta investoi itse rakennuksiin, vaan menee vuokralle. Silloin kustannukset eivät päädy taseeseen rasittamaan taloutta tuleviksi vuosiksi.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan muutoksen kuluvan vuoden talousarvioon. Investoinneista vähennettiin uuden seurakuntatalon suunnitteluun varattu 120 000 euron määräraha, jonka jälkeen investointien kokonaismäärä putosi 101 000 euroon.

Tuloslaskelmaa puolestaan muutettiin niin, että myös viime vuodelle kirjattu talon suunnittelumääräraha lisättiin tälle vuodelle ja koko summa poistettiin kertapoistona, minkä seurauksena suunnitelmien mukaisten poistojen määrä kasvoi 124 000 euroon. Tilikauden tulos putosi sen seurauksena 75 000 eurosta 17 500:aan.

Kirkkovaltuusto päätti myös lakkauttaa viime vuonna perustetun seurakuntatalon rakennusrahaston. Sinne puretun seurakuntatalon irtaimiston myynnistä kertyneet 7 300 se päätti siirtää lakkautetun rahaston tilalle perustamaansa lasten leikkipaikkarahastoon.

Seurakunta palkitsi luottamusmiehiäänLaitilan seurakunta muisti kirkkovaltuuston torstaisen kokouksen yhteydessä pitkäaikaisia luottamusmiehiään kirkon keskushallinnon myöntämillä ansiomerkeillä.

Kultaisen ansiomerkin yli 30 vuoden seurakuntatyöstä saivat Jussi Perkkola ja Jarkko Lassila.

Hopeisilla ansiomerkeillä yli 20 vuoden seurakuntatyöstä palkittiin Lahja Pavela, Seppo Lehtola ja Ulla-Maija Koivusalo .

Pronssisen ansiomerkin yli 10 seurakuntatyöstä saivat Marjo Uusi-Kinnala, Marjut Marttila ja Jarkko Männistö.

Juhani Marttala