Laessaareen suunnitteilla reilun 20 omakotitontin asuinalue

0
Laessaaren asemakaavan muutos koskee kuvassa punaisella rajattua aluetta, jota Salontie halkoo. Uusi omakotialue sijoittuu alueen länsikulmaan, jota rajaa Sirppujoki.

Laitila on saamassa Laessaaren siunauskappelin länsipuolelle uuden asuinalueen, jonne kaavaillaan noin 25 omakotitalotonttia. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan maanantaina, että alueen asemakaavan muutos ja laajennusehdotusasetetaan nähtäville.

– Alueelle on varattu määrärahaa kunnallistekniikan suunnittelua varten, jota aletaan suunnitella alkuvuonna, Laitilan kaupungin maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso kertoo.

Kaavaprosessia hän kuvaa harvinaisen vaiherikkaaksi, siihen kun ovat vaikuttaneet niin Kasitien muuttuvat suunnitelmat, rakentamista rajoittava suojeltu pähkinäpensaslehto, kaava-alueen reunamilla sijaitsevan tontin arkeologiset kaivauksetkin ja esimerkiksi se, että Laessaaren–Valkojärven alue peltoineen on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.

Alkujaan kaavaehdotusoli tarkoitus laittaa esille jo vuosi sitten keväällä.

– Laessaaren alueen suunnitteluun on kuitenkin vaikuttanut keskeisesti valtatie 8 suunnitelmien eteneminen ja muutokset.

Lisäksi prosessin etenemiseen on vaikuttanut esimerkiksi Laessaaren siunauskappelin ja Sirppujoen välissä sijaitseva noin 2 500 neliömetrin suuruinen kiinteistö, jonka rakennukset ovat olleet tyhjillään parisenkymmentä vuotta. Kiinteistön uusi omistaja suunnitteli niiden kunnostamista asuinkäyttöön. Kiinteistö on merkitty puistoalueeksi, ja kaupunki on käynyt kiinteistön omistajan kanssa neuvotteluja.

– Kiinteistö sijaitsee hankalassa paikassa, sillä Laessaaren hautausmaan laajentamiseen tulee varata tilaa. Olemme neuvotelleet hyvässä yhteisymmärryksessä kiinteistön omistajan kanssa tontin kohtalosta ja tarkoituksena on, että kaupunki ostaa kyseisen kiinteistön, Palmulaakso taustoittaa.

Kyseisellä kiinteistöllä tehtiin viime kesänä arkeologisia tutkimuksia, sillä kiinteistön entisen omistajan mukaan tontilta oli taloa rakennettaessa löytynyt esimerkiksi mahdollisia ihmisluita ja tontilla oli ollut kivikasoja.

– Näiden tietojen perusteella oli tutkittava, voisivatko ne viitata muinaisjäännöksen mahdollisuuteen, sillä alueen lähistöllä sijaitsee rautakautisia kalmistoja.

Tutkimuksissa tontilta ei tehty esihistoriallisia löytöjä eikä havaintoja kiinteästä muinaisjäännöksestä. Maakuntamuseon lausunnon mukaan tehdyt tutkimukset ovat olleet riittävät.

Osana nyt tehtyä kaavamuutosprosessia on pohdittu myös Sirppujoen toisella puolella sijaitsevan Laitilan Puhelimen telemaston sijaintia. Se sijaitsee nyt entisen jätevedenpuhdistamon alueen kyljessä, ja alueelle tehdyssä kaavamuutoksessa entinen puhdistamon tontti on varattu asuinrakentamiseen.

– On hyvin todennäköistä, että tulevaisuudessa mastolta vaaditaan nykyistä enemmän korkeutta. Nykyisessä paikassa masto ei voi tätä pidempi olla.

Sirppujoen toiselle puolelle mastolle pystyttäisiin varaamaan isompi varo-alue.

– Sinne olisi tilan puolesta mahdollista tehdä jopa 130-metrinen masto, Palmulaakso vertaa, mutta huomauttaa, ettei maston mahdollista siirtoa ole huomioitu kaavamuutosprosessin valmistelussa eikä maston paikka olisi edes kaavamuutosalueella.

Laessaareen on tulossa reilut 20 noin tuhannen neliön omakotitalotonttia. Lähellä keskustaa asuminen halutaan pitää melko tiiviinä.

– Tietenkin pitää olla tarjolla monenlaisia omakotitalotontteja. Tuo alue on kuitenkin melko pieni ja keskustan kupeessa, perustelee maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso laitilalaisittain pienehköjen tonttien kokoa.

Tonteista hän kertoo olevan Laitilassa kysyntää.

– Uusien omakotitonttien painopisteet ovat nyt tässä Laessaaren uudessa alueessa sekä Kotoharjun alueen laajentamisessa, joka pääsee etenemään, kunhan saamme alta pois näitä Kasitien tiesuunnitelmien vaatimia asemakaavamuutoksia, jotka ovat ensisijaisia, kaupungin maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso selvittää.

Kaupunki suunnittelee myös Sirppujoen ylittävän tieyhteyden rakentamista uudelle asuinalueelle, sillä tarkoituksena on yhdistää toisiinsa nykyiset Poukantie ja Salontie.