Laitilan kaupunki selvittää yhdistysten tilatarpeita

0
Anttilan talo on yksi Laitilan kaupungin myyntiin asettamista kiinteistöistä, joissa on aktiivista yhdistystoimintaa.

Laitilassa toimii kymmeniä aatteellisia yhdistyksiä ja muita toimintaryhmiä, jotka tekevät työtä paitsi harrastuksen vuoksi, myös kaupungin asukkaiden hyväksi. Muutamat yhdistykset tarvitsevat toiminnassaan tiloja, joissa voi myös säilyttää tarpeellista välineistöä.

Jotkut yhdistykset toimivat omissa tiloissaan, jotkut taas esimerkiksi kaupungin kiinteistöissä. Kaupungin sivistystoimi on lisäämässä ja tehostamassa yhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä. Koska kaupunki on myös luopumassa muutamista rakennuksista, joissa on kaupungin ulkopuolisia toimijoita, on nähty tarpeelliseksi kartoittaa yhdistystoiminnassa käytettäviä tiloja ja tulevaisuuden tarpeita.

Kaupunki lähettää aiheeseen liittyvän webropol-kyselyn niille yhdistyksille ja toimintaryhmille, joiden yhteyshenkilö ja sähköpostiosoite ovat tiedossa. Kysely umpeutuu maanantaina 27. tammikuuta. Kyselyn linkki löytyy myös kaupungin kotisivulta sekä liikunta- ja nuorisotoimen facebook-sivulta.

Lisätietoja antavat liikuntasihteeri Elina Rautanen p. 050 5180 589 ja kulttuurisihteeri Jukka Vehmas p. 050 5930 470.