Pääkirjoitus: Vaikeita päätöksiä

0

Varsinais-Suomen Liitto julkisti viime viikolla selvityksen väestörakenteen muutoksen vaikutuksista palveluihin.

Maakuntajohtaja Kari Häkämiehen johtopäätös tuloksista oli yksiselitteinen:

”Vaikka tuntuu kovalta sanoa, on kuntien jatkossa pakosti vähennettävä henkilöstöään lasten ja nuorten palveluista ja lisättävä sitä ikääntyvien palveluissa”, hän kertoi Maakuntaliiton tiedotteessa.

Syntyvyys laskee ja ikäluokat pienenevät dramaattisesti. Selvityksen mukaan 1-6 –vuotiaiden määrä vähenee Laitilassa vuosina 2018–2030 150 lapsella. 7-12 –vuotiaiden ikäluokassa on 139 lasta vähemmän. Opettajien tarve vähenee 25:llä.

Ikääntymisen tsunami koskettaa myös Laitilaa: kymmenen vuoden kuluttua Laitilassa on 1293 yli 74-vuotiasta. Se on 324 enemmän kuin tänä vuonna.

“On selvää, että vaikeusaste poliittisessa päätöksenteossa tulee olemaan korkea”, Häkämies linjaa kuntapolitiikan tulevaisuutta.

Väestöennusteet eivät saa johtaa vastakkainasetteluun lasten ja vanhusten palvelujen välillä. Ennusteet eivät aina toteudu, mutta päättäjät eivät voi niitä myöskään ohittaa. Parhaimmillaan ne toimivat työkaluina, jotka ehkäisevät ongelmia.

Päiväkodit, koulut ja hoivakodit tarvitsevat riittävän määrän henkilökuntaa väkiluvun muutoksista riippumatta.

Laitilassa käytiin tämän valtuustokauden alussa kiivasta keskustelua vanhuspalveluiden yksityistämisestä, ja viime vuonna valmistui ulkopuoliselta konsultilta tilattu selvitys palvelujen nykytilanteesta.

Keskustelu kuntien yhteistyöstä ja ehkä myös kuntaliitoksista saattaa ryöpsähtää vauhtiin viimeistään ensi kevään kuntavaalien yhteydessä. Myös vanhuspalvelut ja kouluverkko nousevat taatusti päättäjien asialistalla. Edessä on enemmän vaikeita kuin helppoja päätöksiä.

eija.eskola-buri@laitilansanomat.fi