Päiväkoti Kirsikan kellarissa ja ullakolla kosteusvaurioita

0
Päiväkoti Kirsikan kellarista, ullakolta ja eteisestä löytyi kosteusvaurioita. Kuva ei liity kohteeseen.

Pyhärannan Reilassa sijaitsevan päiväkoti Kirsikan kellari- ja ullakkotiloista on löytynyt kosteus- ja mikrobivaurioita. Tämä käy ilmi kunnan tilaamasta sisäilmaraportista, jonka on laatinut Sirate Group.

Tutkimukset käynnistettiin, koska muutamalla päiväkodissa hoidossa olevalla lapsella oli sisäilmaongelmiin viittaavia oireita.

Rakennuksen kellarikerroksessa todettiin mittavat kosteus- ja mikrobivauriot. Terveydensuojeluviranomainen tulee lähiaikoina arvioimaan, voidaanko kellarikerroksen käyttöä jatkaa.

Kellaritilassa on tällä hetkellä vieressä olevan Reilan koulun puukäsityöluokka.

Raportti saapui kuntaan rakennustarkastaja Olli Lahtosen mukaan joulukuun 13. päivä, jolloin hän itse oli jo lomalla.

– Kellarikerroksen käyttöönotto riippuu terveysviranomaisten lausunnosta, Lahtonen toteaa.

Joitain toimenpiteitä voidaan kuitenkin aloittaa samantien. Kiinteistönhoitaja tiivistää kellariin ja ullakolle johtavat ovet. Lisäksi ilmastointia tullaan säätämään.

– Kellarikerros alipaineistetaan muihin tiloihin nähden. Muut tilat tasapainotetaan siten, että ne ovat ulkoilmaan nähden nollapaineisia, Lahtonen kertoo.

Kellarin ollessa alipainen suhteessa ulkoilmaan, kellarin rakenteista kulkeutuu epäpuhtauksia sisäilmaan.

Myös päiväkodin eteisen välipohjan purueristeestä löytyi mikrobivaurio.

– Eteisestä saattaa kulkeutua mikrobiepäpuhtauksia oleskelutiloihin, Sirate Groupin raportissa todetaan.

Samasta rakenteesta mitattiin myös erittäin paljon terveydelle haitallisia yhdisteitä, joiden määrä sisäilmassa oli kuitenkin vähäinen.

– Tämän takia altistumisriski PAH-yhdisteille on vähäinen, raportissa kerrotaan.

Myös rakennuksen yläpohjassa ja ullakolla on paikallisia kosteus- ja mikrobivaurioita. Paine-eromittauksesta kävi ilmi, että ullakon ylipaineisuuden vuoksi yläkerran oleskelutiloihin ilmaan pääsee epäpuhtauksia.

Teollisten mineraalikuitujen näärää selvitettiin, mutta niiden määrä ei ollut normaalista poikkeavaa.

Sirate Groupin laatiman raportin mukaan rakennuksen kuivanapitojärjestelmässä on puutteita, vaikka siihen on tehty parannuksia 2000-luvulla.

Sirate Group esittää kiireellisimpänä toimenpiteenä kellarikerroksen alipaineistamista suhteessa muihin kerroksiin. Tällä estetään kellarin epäpuhtauksien leviäminen muihin tiloihin. Myös esimerkiksi kellariin ja ullakolle johtavat ovet täytyy tiivistää.

Päiväkoti Kirsikassa on hoidossa 10 lasta.