Sateinen syksy teki hyvää pohjavesille

0
Sateita odotetaan korjaamaan syksyn kuivuutta. Pintavesiin sade vaikuttaa nopeammin kuin pohjavesiin.

Arto Kanerva

Kuivempien vuosien jälkeen pohjaveden pinta on Laitilassa noussut paremmalle tasolle. Pohjaveden korkeutta on seurattu vuodesta 1977 lähtien ja nyt veden korkeus on mukavasti ihan keskiarvossa.

– Untamala on pohjavesialueistamme herkin ja sekin oli joulukuussa reilusti keskiarvon yläpuolella, kertoo Laitilan kaupungin työpäällikkö Markus Hautala .

Hautalan mukaan viime talven hyvä lumimäärä oli iso juttu pohjaveden kertymisen kannalta, routaa oli vähän ja lumi suli tasaisesti. Toki viime syksyn sateetkin ovat pohjaveden pintaa nostaneet.

– Tällä hetkellä noin puolet Laitilassa käytetystä vedestä tulee yhdysvesijohdosta. Se on tuonut turvaa ja auttaa selviämään kuivista kausista. Tuon yhdysvesijohdon kautta olemme yhteydessä Euraan ja Ugiin ja niiden kautta edelleen moneen muuhun paikkaan, joten verkosto on laaja.

Laitilaan ei ole suunnitteilla uusia vedenottamoita, Hautala toteaa.

– Pohjavesialueita on, mutta uusia ottamoita ei kannata rakentaa, sillä ne tulisivat liian kalliiksi saatavana olevaan vesimäärään nähden.