THL:n sisäilmakysely toteutetaan Varppeen koulussa ja lukiossa uudelleen maaliskuun lopussa

0
Varppeen koulun vt. rehtorina toimii sivistystoimen palvelupäällikkö Tuomas Kankaanpää. Kuva: Hanna Hyttinen

Laitilan kaupungin sisäilmatyöryhmä päätti perjantaina, että THL:n sisäilmakysely toteutetaan Varppeen koulussa ja lukiossa uudelleen viikolla 13 ja 14 eli neljä viikkoa talviloman jälkeen. Ajankohta on sama kuin edellisessä mittauksessa. Sisäilmatyöryhmä päätti myös, että opetus väistötiloissa jatkuu kevätlukukauden ajan oppilaille, jotka kärsivät sisäilmaoireista. Asia käy ilmi Laitilan kaupungin tiedotteesta.

Lukion ja uimahallin sadevedenpoisto- ja salaojajärjestelmissä havaittujen selkeiden puutteiden vuoksi lukion siiven seinänvierustat avattiin ja salaojat korjattiin oikeaan korkeuteen. Lisäksi tulpattuja sadevesiviemäreitä avattiin ja talon päätyyn lisättiin salaojitus- ja sadevesipumppaamo. Työt valmistuivat joulukuussa.

Lukion piha jätettiin toistaiseksi hiekkapohjaiseksi. Uusi asvaltti on tarkoitus asentaa julkisivusaneerauksen yhteydessä tämän vuoden loppupuolella. Yläkoulun puolella ei havaittu ongelmia sadevesi-, salaoja- tai viemärijärjestelmässä.

Joululoman aikana vaihdettiin yläkoulun opettajanhuoneen lattiamatto helpompihoitoiseen muovimattoon.

– Vanha matto poistettiin ja lattia hiottiin haitta-ainepurkutöinä, vaikkei tutkimuksissa ollut paljastunut, että rakenteissa tai materiaaleissa olisi haitta-aineita, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Parhaillaan suunnitellaan lukion ja uimahallin julkisivusaneerausta. Urakka kilpailutetaan tammi-helmikuun aikana ja urakoitsijavalinta tehdään maaliskuussa. Urakka alkaa touko-kesäkuussa 2020. Lisäksi luokkahuoneissa tehtyjä pienhiukkasmittauksia jatketaan kesään asti. Laitteiden paikkoja vaihdellaan noin 1,5 kuukauden välein. Tähän mennessä ilmasta ei ole havaittu normaalista poikkeavia määriä terveydelle haitallisia aineita.

Laitilan kaupunki on tilannut Kiwa Inspectalta sisäilmatutkimukset Varppeen koulusta ja lukiosta. Kiwa Inspecta on joulukuussa tehnyt kiinteistössä kartoituksen, jonka perusteella se määrittelee näytteidenottopaikat. Näytteet otetaan kuluvan kevään aikana. Tähän asti kaupungilla on ollut käytössään Polygon Oy:n tutkimukset.

Laitilan Varppeen koulussa ilmeni syksyllä 2018 sisäilmaongelmia, joiden syyksi paljastuivat muun muassa laajat kosteus- ja mikrobivauriot Varppeen koulun ja lukion kellaritiloissa. Sisäilmaoireista kärsi vielä viime marraskuussa hieman alle neljäkymmentä oppilasta.

Tehtyjä ja tulevia toimenpiteitä

  • Kiinteistössä käytössä olevat sisäilmapuhdistimet ovat yhä käyttäjien käytettävissä 2020 kesään asti.
  • Koulun ilmanvaihto käy yhä täydellä teholla vuorokauden ympäri.
  • Ullakolle on kunnostettu väistötiloja, joihin oppilashuolto muuttaa kuluvan viikon aikana.
  • Lukion ja yläkoulun kellaritilojen saneerauksen suunnittelutyö on alkanut. Suunnitelmat valmistuvat keväällä 2020 ja urakat kilpailutetaan ennen kesää. Varsinainen urakointi aloitetaan kesällä.
  • Lukion kellarin lattiarakenteiden purkutyöt jatkuvat. Keväällä 2020 jatketaan kellarin lattioiden purkua talon päädyssä ja tekniikkakanaalin vieressä. Purkutyöt edesauttavat tulevaa tilasaneerausta.
  • Yläkoulun ulkoseinässä sijaitseva vanha piippu puretaan kokonaisuudessaan, myös piipun koteloinnit puretaan 1. kerroksessa. Purku toteutetaan kellaritilojen saneerauksen yhteydessä. Piipun kaikki liittymärakenteet tarkistetaan purkutöiden jälkeen mahdollisten rakenne- tai kosteusvaurioiden varalta.

 

Lähde: Laitilan kaupungin tiedote