Valmet Automotive ja Laitilan Nuorisoverstas pilotoivat Nuorten Reitti-hanketta

0
Reitti-hankkeen yksi uusi yhteistyöyritys on Laserkeskus. Arkistokuva: Hanna Hyttinen

Valmet Automotive ja Laitilan Nuorisoverstas ry ovat kehittäneet Nuorten Reitti-hanketta, jonka tavoitteena on työllistää erityistä tukea tarvitsevia nuoria työllistymään. Hankkeen kautta on Valmet Automotivelle toistaiseksi työllistynyt kuusi nuorta. Yksi nuori on siirtynyt opiskelijaksi.

Tavoitteena on kehittää kestävä toimintamalli, jota voidaan hyödyntää muissakin yrityksissä. Vuoden 2020 alusta hankkeen uusina yritysyhteistyökumppaneina mukana ovat Laserkeskus, Pilkington Automotive Finland ja Vakka-Suomen Pihatyö.

– Nuorten syrjäytyminen nyky-yhteiskunnassa on valitettavaa. Osana nuorten reitti-hanketta me Laserkeskuksessa pyrimme osaltamme ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytymistä työllistämällä erityistä tukea tarvitsevia nuoria, sanoo Laserkeskuksen toimitusjohtaja Sami Mäki .

Pilkington Automotive Finlandin toimitusjohtaja, Johanna Kuusela puolestaan toteaa:

– Yrityksemme vahvuus on työntekijöidemme kyvykkyys ja osaaminen, joiden avulla uskomme voivamme auttaa ja kehittää erityistä tukea tarvitsevien nuorten työelämän valmiuksia olemalla mukana tässä hankkeessa. Uskomme, että yrityksellämme on paljon annettavaa esimerkiksi työturvallisuuteen liittyvissä asioissa, koska työturvallisuus on johtava perusarvomme.

– On tärkeää että jokaisella on mahdollisuus päästä työelämään jo nuorena. Olemme ylpeitä, että saamme olla mukana hankkeessa kertoo Vakka-Suomen Pihatyön toimitusjohtaja Satu Kallonen .

Laitilan Nuorisoverstas tarjoaa projektille toimintaympäristön ja työkalut kuukauden kestävään alkukartoitukseen, jonka aikana kartoitetaan nuoren taitoja ja opetetaan työelämän pelisääntöjä, tietoja ja taitoja, kuten työturvallisuutta, työohjeiden seuraamista, työlainsäädäntöä, työhakemusten tekoa ja haastatteluun valmistautumista.

– Mielekäs ja merkityksellinen rooli omassa yhteisössä on hyvinvoinnin perusta. Hanke tukee nuoria työllistymisen kautta taloudellisesti itsenäisiksi ja aktiivisiksi toimijoiksi. Olemme onnistuneet kehittämään vahvan toimintamallin sanoo hankkeen projektipäällikkö Jan Vuorenlaakso ja kertoo uusien yritysyhteistyökumppaneiden mahdollistavan konseptin kestävyystestin eri toimintaympäristöissä.

– Nuorten Reitti–hanke on osa tavoitettamme tukea taustoiltaan ja kokemuksiltaan erilaisia henkilöitä ja tarjota tasapuolisia työllistymismahdollisuuksia. Onnistumisestamme osoituksena Punainen Risti myönsi yrityksellemme Ennakkoluuloton edelläkävijä – tunnustuksen, kertoo Valmet Automotiven henkilöstöjohtaja Tomi Salo .

Nuorten Reitti-hanke on tarkoitettu 18–29 -vuotiaille nuorille, jotka ovat suorittaneet opintonsa mukautettuna tai joilla on ollut erityisiä haasteita koulussa tai työelämään siirtymisessä.

Nuorten Reitti–hanke toteutetaan vuosina 2018–2020.

Hankkeen toteutumista tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö, Laitilan Nuorisoverstas ry sekä Valmet Automotive.

Nuoren itsensä lisäksi osallistujan voivat hankkeeseen ilmoittaa vanhemmat, TE-toimisto, nuorisotyöntekijät sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Ilmoittautumiset hankkeeseen tehdään Laitilan Nuorisoverstaalle.

Lisätietoa osoitteesta www.nuortenreitti.fi