Aluehallintovirasto kaipaa selvitystä ja lausuntoa Pyhärannan opetustoimelta

0
Arkistokuva

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on saanut kaksi kantelua, joissa esitetään huoli siitä, ettei kunnassa ole kuukausiin ollut sivistystoimenjohtajaa eikä kouluissa ole päteviä rehtoreita. Kantelun tehneet ovat myös huolissaan Ihoden koulun pihapiirin turvallisuudesta, koulun yhdistetyn luokan ryhmäkoosta sekä sille varatun tilan riittämättömyydestä.

Aluehallintovirasto pyytää kunnanhallitusta hankkimaan kantelussa esille nostetuista seikoista selvitykset asianmukaisilta viranhaltijoilta ja toimielimiltä sekä antamaan oman lausuntonsa tilanteesta.

Avi edellyttää, että selvityksessä ja lausumassa käyvät ilmi muun muassa se, miten sivistystoimen hallinto Pyhärannassa on järjestetty, miten turvallisuus on huomioitu kunnan kouluissa otettu erityisesti piha-alueilla ja lasten kulkureiteillä, Ihoden välituntitilojen riittävyys koululaisille sekä perusopetuksen tavoitteiden saavuttaminen ja oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutuminen Ihoden koulussa poikkeuksellisen tilanteen vuoksi.