Kaupunki tukee paikallista nuorisotoimintaa – avustuspotti vielä arvoitus

0
Vielä ei tiedetä, jatkuuko Taitokeskuksen toiminta kevään jälkeen Laitilassa. Esimerkiksi lasten ja nuorten käsityökerhoilla on paikkakunnalla pitkä perinne. Pari vuotta sitten otetussa kuvassa ovat käsityökerholaiset Sofia Siirilä, Amalia Helkkula, Alissa Helkkula, Oona Ellä ja Neea Jortikka. Kerhoja vetää Taitokeskuksen Heljä Saloma (kolmas vasemmalla).

Laitilan kaupungin talousarvioon on varattu nuorisotoimen avustuksiin yhteensä 15 000 euron määräraha. Avustuspotista 10 000 euroa on korvamerkitty nuorisotoiminnan perusavustuksiin ja 5 000 euroa puolestaan nuorisotoiminnan kohdeavustuksiin.

Tosiasiassa julkiseen hakuun tarkoitettu avustuspotti jäänee tätä pienemmäksi sivistysvaliokunnan tammikuussa tekemän päätöksen vuoksi. Valiokunta nimittäin päätti tuolloin, että nuorisotoiminnan avustuksiin varatusta määrärahasta lohkaistaan 6 000 euroa Taitokeskus Laitilan ja Laitilan–Pyhärannan 4H-yhdistyksen tilakuluihin.

Kaupungin omistamassa Anttilan talossa toimivat Taitokeskus ja 4H-yhdistys olivat anoneet tilakuluihin avustusta sen jälkeen, kun kaupunki oli päättänyt laittaa Anttilan talon myyntiin. 6 000 euron avustuksella niiden on määrä hankkia itselleen korvaavat toimitilat.

Tilanne on kuitenkin tammikuun päätöksen jälkeen mutkistunut, ja nuorisotoimen avustuksina jaettujen eurojen määrä on toistaiseksi arvoitus.

– Olemme saaneet vielä virallista vahvistamista odottavan epävirallisen tiedon, että kattojärjestö olisi lopettamassa kokonaan Laitilan Taitokeskuksen toiminnan kuluvan kevätkauden jälkeen. Mikäli tämä valitettava tieto pitäisi paikkaansa, niin tietenkään Taitokeskus ei Laitilan toimintaan tarvitse tiloja eikä siis niiden vuokraan kaupungin tukeakaan, selvittää vielä auki olevan asian taustoja nuorisotoiminnasta vastaava nuoriso-ohjaaja Noora Mantere .

Saattaa siis olla, että tilakuluavustus kohdistuukin vain 4H-yhdistyksen tarvitsemiin uusien tilojen vuokraan, eikä tällöin luonnollisestikaan olisi 6 000 euron suuruinen.

Vielä siis ei tiedetä, minkä verran nuorisotoimen perus- ja kohdeavustuksiin varatusta 15 000 euron kokonaissummasta tilakuluavustus lohkaisee.

– Vielä ole päätetty, miten tilakuluavustus vähentää tuota nuorisotoimen avustusten 15 000 euron määrärahaa. Eli minkä verran leikataan perusavustusta ja minkä verran kohdeavustussummaa, Mantere jatkaa.

Perusavustusta voi joka tapauksessa hakea huhtikuussa ja avustusten jakamisesta päättää sivistysvaliokunta viimeistään kesäkuun kokouksessaan.

Perusavustusta voidaan myöntää nuorisotoiminnan piirissä toimivien rekisteröityjen yhdistysten tai seurojen perustoiminnan tukemiseen.

Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa myös muun muassa yhdistyksen toiminnan laajuus ja monipuolisuus sekä sen toimintaan osallistuvien lukumäärä.

Kohdeavustusta voi puolestaan hakea jatkuvana hakuna maaliskuun alusta lähtien 22. marraskuuta saakka. Yhdelle toimijalle voidaan hakemuksesta myöntää avustusta enintään 1 000 euroa.

Kohdeavustus on tarkoitettu nuorten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja edistäville Laitilassa toimiville nuorisoyhdistyksille, rekisteröimättömille yhdistyksille ja nuorten vapaille toimintaryhmille.

Kohdeavustusta myönnettäessä arvioidaan hakemusten perusteella, miten toiminta tai tapahtuma vaikuttaa laitilalaisiin nuoriin ja heidän hyvinvointiinsa. Toiminta voi olla yksittäinen tapahtuma, retki, leiri tai projekti.

Perusavustus


Haku huhtikuussa sähköisesti Timmi-sovelluksessa.

Avustusta voivat saada rekisteröidyt yhdistykset tai seurat, joiden ydin on nuorisotoiminnassa.

Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa esimerkiksi toimintaan osallistuvien lukumäärä, toiminnan monipuolisuus, yhdistyksen toimintakertomus ja -suunnitelma sekä hyvä talouden hallinta.

Määrärahaa jaossa enintään 10 000 euroa.

Kohdeavustus


Jatkuva haku siihen tarkoitetulla lomakkeella ajalla 1.3.–22.11.

Avustusta voivat hakea laitilalaiset nuorisoyhdistykset, rekisteröimättömät yhdistykset ja nuorten vapaille toimintaryhmille, jotka edistävät nuorten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja.

Määrärahaa jaossa enintään 5 000 euroa, yhdelle toimijalle maksimissaan 1 000 euroa.