Kompassi-mallin laajentaminen kiinnostaa Laitilassa

0
Kompassi-hanketta ollaan laajentamassa Varsinais-Suomessa muun muassa asiakaspalvelun sujuvoittamiseksi.

Laitilan sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti keskiviikkona, että Laitila on alustavasti mukaan maakunnan Kompassi-mallin laajentamisessa.

Vuonna 2016–2018 Varsinais-Suomen kunnat, Laitila mukaanlukien, olivat mukana sosiaali- ja terveysministeriön tukemassa hankkeessa, jonka myötä otettiin käyttöön keskitetty ikääntyneiden asiakasneuvonnan ja ohjauksen toimintamalli.

Positiivisten kokemusten myötä hanketta ollaan nyt laajentamassa työikäisten sosiaalipalveluihin ja vammais- ja kehitysvammapalveluihin. Laajentuminen näihin asiakasryhmiin koskee erityisesti neuvonta- ja ohjauspalveluja.

– Tavoitteena on rakentaa maakunnan kattava toimintatapa, Laitilan kaupunki tiedottaa.

Merkittävässä roolissa ikääntyneille suunnatussa Kompassi-hankkeessa oli tietojärjestelmien kehittäminen. Ikääntyneille asiakkaille ja heidän läheisilleen saatiin hankkeen kautta monikanavaiset yhteydenottovälineet.

– Asiakas voi ottaa yhtyettä niin puhelimen, chatin, kaksikielisen yhteydenottopyynnön kuin kasvokkain toteutuvan neuvonnankin kautta.

Hankkeessa myös varmistettiin toimintaprosessi, jonka turvin ikäihminen saa asiansa vireille yhden yhteydenoton perusteella. Prosessia kehitettiin niin, että asiakasohjaustietoa kertyy ensimmäisestä yhteydenotosta lähtien, ja tieto siirtyy ketterästi ammattilaiselta tai kunnalta toiselle varmistaen jatkuvan ja laadukkaan palvelun.

– Aiemman hankkeen myötä pystyttiin parantamaan ikäihmisten ja heidän läheistensä edellytyksiä saada yhteys neuvonnan ja ohjauksen ammattilaiseen, kaupungista kerrotaan.

Turun kaupunki on lähestynyt alueen kuntia ja selvittää alustavaa kiinnostusta osallistua Kompassi-mallin laajentamiseen. Alustavien kiinnostuksenosoitusten pohjalta laaditaan tarkennettu, resursoitu etenemissuunnitelma, jonka pohjalta kunnissa tehdään lopulliset osallistumispäätökset.