Kunnanhallitus esittää Hiitiötä Pyhärannan kunnanjohtajaksi jo toisen kerran

0
Kunnanhallitus esittää vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiötä Pyhärannan kunnanjohtajan virkaan. Kuva: Hanna Hyttinen

Pyhärannan kunnanhallitus päätyi äänestyksen jälkeen esittämään valtuustolle, että tämä valitsisi vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiön Pyhärannan kunnanjohtajan virkaan. Vaikka kunnanhallitus esittää tehtävään Hiitiötä, myös Päivi Merjonen, Ilpo Haalisto ja Timo Kiviaho ovat kertoneet hakemuksensa olevan edelleen voimassa, joten valtuusto voi valita myös jonkun heistä.

Kunnanjohtajan valinta täytyy suorittaa uudelleen, koska Turun hallinto-oikeus totesi, että ensimmäisellä kerralla päätös kunnanjohtajan valinnasta tehtiin virheellisessä järjestyksessä. Hallinto-oikeuteen kantelun tehnyt Pauli Laivo (kesk) on valittanut asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, koska Turun hallinto-oikeus katsoi, että Laivon tulisi maksaa omat oikeudenkäyntikulunsa. Edellisessä kunnanhallituksessa päätettiin äänestyksen jälkeen, että kunnanjohtajan valinnan kanssa voidaan edetä, koska Laivon kantelu koskee ainoastaan oikeudenkäyntikuluja.

Helka Huttela (kesk) esitti, että kunnassa odotetaan Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä Laivon tekemästä kantelusta. Jyrki Nurmi (Yhteinen Pyhäranta) kannatti esitystä.

Jukka Heinonen (sd) esitti kunnanjohtajaksi Hiitiötä. Mauri Helminen (kok) kannatti Heinosen esitystä. Asiasta äänestettiin. Heinosen tekemä esitys voitti 5–2, joten hallitus päätyi esittämään Hiitiötä kunnanjohtajaksi. Nurmi ja Huttela jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kunnanjohtajan valinnan aikaan valtuuston puheenjohtajana toiminut Mervi Puonti (kok) ja Hiitiö jääväsivät itsensä pykälän käsittelyn ajaksi. Puontin virhe valtuuston kokouksessa johti siihen, että kunnanjohtajan valinta täytyy suorittaa uudelleen. Sinikka Pirttinokka (kok) osallistui kokoukseen Puontin sijasta.