Laitila saa uusia päälliköitä – vakanssien tehtävänimikkeisiin muutoksia

0
Laitilassa on parhaillaan käynnissä nuoriso-ohjaajan, liikuntasihteerin sekä kulttuurisihteerin rekrytointiprosessi. Kaikkien vakanssien nimikkeet vaihtuvat elokuusta lukien kuvaamaan niihin sisältyvää tehtäväaluevastuuta.

Laitilan kaupunginhallitus on päättänyt sivistysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että kulttuurisihteerin, liikuntasihteerin ja nuoriso-ohjaajan tehtävänimikkeet muutetaan. Nimikkeiden halutaan kuvaavan sitä, että kyseisiin vakansseihin liittyy tehtäväaluevastuu.

Kaupunginhallituksen päätöksellä liikuntasihteerin nimike poistuu ja tilalle otetaan käyttöön vapaa-aikapäällikön nimike. Kulttuurisihteerin nimike puolestaan vaihtuu kulttuuripäälliköksi. Laitilassa on kaksi nuoriso-ohjaajan vakanssia, joista toiseen liittyy tehtäväaluevastuu, ja tämän tehtävänimike muutetaan nuorisopäälliköksi.

Nimikkeiden muutokset astuvat voimaan 1.8.2020. Nimikemuutoksilla ei ole vaikutusta tehtäväkuvaukseen eikä palkkaperusteisiin.

Laitilassa on parhaillaan käynnissä sekä nuoriso-ohjaajan, liikuntasihteerin että kulttuurisihteerin rekrytointiprosessit.