Laitilan viisi kyläkouluayhdistetään hallinnollisesti- kouluilla on jo yhteinen rehtori

0
Laitilan kuudella alakoululla on kaksi rehtoria: Annika Mattila johtaa Laitilan suurinta opinahjoa, Kappelimäen koulua, Noora Vesterinen taas on viiden kyläkoulun yhteinen rehtori.

Laitilan kyläkoulut saivat syksyllä 2017 yhteisen virkarehtorin. Nyt sivistysvaliokunta on päättänyt, että kaikki kylissä sijaitsevat alakoulut eli Itäkulman, Kodjalan, Soukaisten, Suontaan ja Untamalan koulut yhdistetään hallinnollisesti ensi kouluvuoden käynnistyessä elokuussa.

Sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen katsoo kyläkoulujen hallinnollisen yhdistämisen olevan järkevää toiminnallisesti, pedagogisesti ja taloudellisesti, sillä tällöin koulut voivat muun muassa hyödyntää oppikirja- ja koulutarviketilauksissa paljousalennuksia ja suuremman yksikön etuja, kun yksittäisen vuosiluokan kirjoja voidaan tilata enemmän.

Lisäksi hän näkee, että esimerkiksi opetushenkilöstön yhteistoimintaa voidaan vahvistaa muutoksella.

Kyläkoulujen hallinnollinen yhdistäminen tarkoittaa sitäkin, että erilaisia oppilaitoskohtaisia asiakirjoja, kuten lukuvuosisuunnitelmia ja strategioita, voidaan tehdä kyläkouluille yksi, kun ne on tähän saakka tehty erikseen jokaisella kyläkouluilla. Se vähentää työtä, mutta myös yhtenäistää annettavaa opetusta koko kaupungin alueella.

Kun kyläkouluista tulee hallinnollisesti yksi koulu, se saa myös yhteisen nimen. Yhdistetyn koulun nimi päätetään tämän kevään kuluessa. Kyläkoulujen nykyiset nimet eivät kuitenkaan katoa mihinkään, sillä yhdistetyn koulun toimipisteistä käytetään jatkossakin koulutalojen mukaisia nimityksiä.

Sivistystoimenjohtaja huomauttaa, että yksittäisen toimipisteen, eli nykyisen kyläkoulun, mahdollista lakkauttamista pohdittaessa noudatetaan palvelusuunnitelmaan kirjattuja periaatteita jokaisen koulutalon osalta.

Sivistystoimen palvelusuunnitelman mukaan koulun lakkauttaminen tulee Laitilassa kysymykseen, kun oppilasmäärä jää alle kahdenkymmenen kolmena vuotena peräkkäin.

Kyläkoulujen hallinnollinen yhdistäminen ei vaikuta kyläkoulujen toimipisteiden sulkemispäätösten tekemiseen, vaan toimipisteen säilymisessä käytetään yhtä vahvaa harkintaa kuin itsenäisen koulun lakkauttamisessa.

Laitilan kyläkouluilla on yksi yhteinen virkarehtori, minkä lisäksi kullakin koululla on toiminut nimettynä vastuuopettaja.

Viiden kyläkoulun lisäksi Laitilan keskustassa sijaitsee Kappelimäen alakoulu, jota käy yli puolet kaikista Laitilan alakouluikäisistä koululaisista.

Laitilassa toimii yksi yläkoulu.