Leader Ravakalle tuntuva lisäsumma Rauman ja Vakka-Suomen alueen kehittämiseen

0
Pyhärannan Reilassa sijaitseva suosittu Hierkonpolku toteutettiin talkootyöllä ja Ravakan avustuksella. Kuva: Ari Anteroinen

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntämässä lisää rahoituskehystä Satakunnan alueella toimiville Leader-ryhmille vielä alkuvuodesta, kehittäjäyhdistys Leader Ravakka tiedottaa. Alustavan tiedon mukaan Satakuntaan on tulossa yhteensä 1,89 miljoonan euron potti jaettavaksi maaseutualueiden yhdistysten ja yritysten kehittämishankkeisiin.

– Maa- ja metsätalousministeriö myöntää lisäkehystä alueen paikallisen kehittämisstrategian hyvästä edistymisestä, työn laadun parantamisesta ja vaikuttavien tulosten perusteella. Satakunnan Leader-ryhmät pärjäsivät valtakunnallisessa vertailussa erinomaisesti, Ravakasta tiedotetaan.

Leader-ryhmät toimivat EU-ohjelmakausittain, ja nykyinen ohjelmakausi on päättymässä vuoden 2020 lopussa.

– Nyt ministeriö on alustavan suunnitelman mukaan myöntämässä yritys- ja hankerahoitukseen EU:n ja valtion osuuksia yhteensä 1,5 miljoonaa euroa neljälle Satakunnan alueella toimivalle Leader-ryhmälle. Jaossa on yhteensä 12 miljoonaa euroa Manner-Suomeen.

Kuntien osuudet mukaan laskettuna tämä tarkoittaa Leader Ravakalle 656 000 euroa lisää rahoituskehystä jaettavaksi paikallisille yhdistyksille ja yrittäjille.

– Kiitos Satakuntaan saadusta muhkeasta lisäpotista kuuluu erityisesti alueiden aktiivisille yhdistyksille ja yrityksille, jotka ovat toteuttaneet onnistuneita hankkeita saamallaan Leader-rahoituksella. Ilman aktiivisia ja kehittäjämielisiä toteuttajia ei lisärahaa olisi ollut mahdollista saada.

Uusista hankeideoista kannattaa olla yhteydessä omaan Leader-ryhmään mahdollisimman pian, sillä nyt saatavasta lisärahoituksesta huolimatta haettavissa oleva Leader-rahoitus ehtyy ohjelmakauden 2014–2020 loppua kohden ja tukipäätökset täytyy tehdä hyvissä ajoin.

Hankkeille on mahdollista myöntää toteutusaikaa vuoden 2022 loppuun.

Tukien myöntökriteerit muuttuvat ohjelmakausittain.

Leader-ryhmissä valmistellaan parhaillaan strategioita uudelle EU-ohjelmakaudelle 2021–2027.