Liikuntatilojen maksuihin korotuksia

0
Laitilan liikuntapaikkoihin saatiin kaivattu lisä loppuvuodesta 2016, jolloin monitoimihalli otettiin käyttöön. Arkistokuva joulukuulta 2016.

Laitilan kaupungin liikuntapaikkojen vuokrataksat nousevat ensi elokuun alusta laitilalaisliikkujille noin 0,5–2 euroa tunnilta. Kaupunki tukee alle 18-vuotiaiden liikuntaharrastamista siten, että alaikäisten toimintaan varatuista tiloista peritään puolta pienempää vuokraa kuin aikuisilta. Tosin monitoimihallissa harrastusvuorot ovat kaiken ikäisille laitilalaisille samanhintaisia.

Liikuntapaikkamaksujen korotus liittyy kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan, johon liittyen viranhaltijoille on annettu tehtäväksi valmistella kaikkien kaupungin maksujen ja taksojen korotukset toimielimille päätettäväksi.

Maksuja määritellessään liikuntatoimi on nostanut esiin yleisesti Suomessa käydyn keskustelun siitä, miten liikuntaharrastusten kustannusten kohoaminen on tehnyt ainakin joidenkin lajien harrastamisesta mahdollista vain hyvin toimeentuleville perheille. Päätöstä pohjustavassa tekstissä todetaankin, että harrastusten kustannusten nousussa liikuntapaikkamaksuilla on merkittävä osuus – samoin todetaan, että Laitilassa liikunnan harrastamisen kustannukset ovat valtakunnallisessa vertailussa kohtuullisella tasolla.

Laitilassa monitoimihallin vuokrat ovat selvästi kalliimpia kuin muiden kaupungin liikuntapaikkojen ja tämä seikka nousi esille myös sivistysvaliokunnan käsitellessä liikuntapaikkojen käyttömaksuja. Asiaa valmistelleet sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen ja va. liikuntasihteeri, liikuntapaikkamestari Sami Vaskelainen toteavat, että monitoimihallin maksujen määrittämisessä on huomioitava monitoimihallille asetettu tulo-odotus. Tämän vuoksi paikallisten yhdistysten alle 18-vuotiaiden alempaa maksua ei ole sovellettu monitoimihallin hinnoittelussa vuodesta 2017 alkaen.

Laitilan kaupunki otti viime kesänä käyttöönsä liikuntapaikkojen sähköisen varaussysteemin, Timmin.

Koulujen liikuntasalien tuntivuokrat nousevat elokuun alusta nykyisestä 12 eurosta 13 euroon, josta siis alle 18-vuotiaiden toimintaa järjestävät maksavat vain puolet.

Monitoimihallista on varattavissa liikuntakäyttöön esimerkiksi koko liikuntasali tai osa siitä, peilisali, juoksusuora ja juoksusuoran heittopää. Koko liikuntasali maksaa laitilalaisille toimijoille nyt 30 euroa tunnilta ja ensi syksynä hinta nousee 32 euroon. Peilisalin ja juoksusuoran hinta puolestaan nousee 10 eurosta 11 euroon.

Hallia vuokrataan myös muuhun kuin liikuntatoimintaan. Esimerkiksi laitilalaisilta yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä peritään koko hallista nyt 700 euron vuorokausivuokraa, syksyllä hinta nousee 750 euroon. Elinkeinotoimintaan käytettäessä hallin vuorokausivuokra on nyt 1200 euroa, syksyllä 1300 euroa.

Muilta kuin laitilalaisilta peritään monitoimihallista selvästi korkeampaa vuokraa kuin laitilalaistoimijoilta. Esimerkiksi monitoimihallin koko liikuntasalin vuokra liikuntatoimintaan käytettäessä maksaa ulkopaikkakuntalaisille nyt 50 euroa tunnilta ja syksyllä hinta nousee 55 euroon. Peilisalin ja juoksusuoran hinta nousee 17 eurosta 19 euroon.

Myös ulkopaikkakuntalaiset voivat vuokrata hallia myös muuhun kuin liikuntakäyttöön. Tällöin käytössä on yksi vuorokausivuokra, joka on nyt 1 200 euroa ja syksyllä se nousee 1 300 euroon.