Maahanmuuttajataustaisille lisää suomen kielen opetusta

0
Sivistysvaliokunta esittää, että Laitila lisää tuntuvasti suomi toisena kielenä -aineen opetusta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten määrä on kasvanut selvästi.

Sivistysvaliokunta esittää, että Laitilaan perustetaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteinen suomi toisena kielenä (S2) -opettajan päätoiminen tuntiopettajan virka. Tarkoitus on, että opettaja aloittaa työssään ensi elokuussa eli uuden lukuvuoden alkaessa.

Maahanmuuttajataustaisten laitilalaisten osuus on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Se näkyy päivähoito- ja koulumaailmassa: varhaiskasvatuksen piirissä olevista alle kouluikäisistä lapsista lähes 17 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia ja perusopetuksen oppilaista heidän osuutensa on noin kahdeksan prosenttia.

Laitilassa on noin 130 lasta ja nuorta, jonka äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Suomen kielen oppiminen on yksi merkittävistä keinoista kotouttaa tulijat. Niinpä Laitilassa aiotaan panostaa siihen, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus opiskella suomea nykyistä tehokkaammin.

Laitilassa on järjestetty suomi toisena kielenä -oppiainetta vain muutamia tunteja viikossa. Valiokunta katsoo, että opetuksen tehokkuuden sekä sisältöjen ja tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta omien S2-oppituntien säännöllinen järjestäminen olisi tarkoituksenmukaista.

Suomi toisena kielenä -opetusta tarjoamalla huomioidaan maahanmuuttajataustaisen oppilaiden kielen oppimisen erilaiset tarpeet. Oppiaineen oppimäärä eroaa äidinkielen, toisen kotimaisen kielen sekä vieraan kielen opetuksesta monin tavoin. Suomi toisen kielenä -opetus ei ole suomen kielen tuki- tai erityisopetusta, vaan sillä on omat tavoitteensa, sisältönsä ja arviointikriteerinsä.

Suomi toisena kielenä -opetuksen tavoitteena on, että oppilas saavuttaa sellaiset kielen perustaidot, että hän pystyy toimimaan ja opiskelemaan ympäröivässä kieliyhteisössä tasavertaisena muiden kanssa.