Pääkirjoitus: Julkista, kunnes toisin todistetaan!

0
Arkistokuva.

Avoimuus on usein strategioissa mainittu arvo. Muun muassa Pyhärannan strategiassa on lihavoituna lause Valmistelun ja päätöksenteon tulee lähtökohtaisesti olla avointa, jotta myös kuntalaiset ja tiedotusvälineet voivat valvoa läpinäkyvän hallinnon toimintaa. Sanaa avoimuus on käytetty juhlapuheissa usein myös Laitilassa.

Tästä huolimatta Laitilan Sanomat on joutunut sekä Laitilassa että Pyhärannassa kyselemään salaiseksi väitettyjen asiakirjojen perään useammin kuin kerran. Joidenkin asiakirjojen salaukselle on löytynyt perusteet, toisille ei, mutta yhteinen nimittäjä on se, että asioiden salaamista ei ole tehty julkisuuslain edellyttämällä tavalla.

Myös Porissa on viime vuosina käyty tiukkasanaista keskustelua avoimuudesta. Viime syksynä Yle ja Satakunnan Kansa kantelivat yhdessä hallinto-oikeuteen kaupungin salattua muun muassa ison ostopalvelusopimuksen unkarilaisen yhtiön kanssa.

Lain mukaan verovaroja hyödyntävien julkisyhteisöjen asiakirjat ovat aina julkisia. Jos asiakirjaan liittyy julkisuuslaissa salaiseksi määriteltävää tietoa, salaiseksi määriteltävä osa on peitettävä, mutta loppuosa asiakirjasta on julkinen.

Salaamisen yhteydessä täytyy myös tuoda ilmi, millä perusteella ja mihin julkisuuslain pykälään nojaten kyseinen kohta on salattu. Toisin sanoen laki ei jätä viranhaltijoille ja luottamushenkilöille juurikaan liikkumavaraa asiakirjojen julkisuutta harkittaessa.

​Koska asiakirjojen julkisuus liittyy vahvasti demokratiaan ja sitä kautta sananvapauteen, kyse on isommasta asiasta kuin siitä, että toimittajan työ vaikeutuu.

Tiedotusväline toimii vallan vahtikoirana ja tässä tehtävässä Laitilan Sanomien toimitus aikoo jatkaa myös tulevaisuudessa.

Hanna Hyttinen
hanna.hyttinen@laitilansanomat.fi