Pyhärantaan haetaan päiväkodin johtajaa ja johtavaa sosiaalityöntekijää – Kunnassa jaettiin uudelleen sekä sosiaalitoimen että opetustoimen tehtäviä

0
Arkistokuva.

Pyhärannan kunnanhallitus päätti maanantaina asettaa hakuun päiväkodin johtajan ja johtavan sosiaalityöntekijän virat. Samalla sekä opetustoimen että sosiaalitoimen vastuualueita jaettiin uudelleen, mikä lisäsi kunnanjohtajan vastuuta molemmissa toimissa.

Sosiaalitoimessa arjentuenpäällikön virka muutettiin johtavan sosiaalityöntekijän viraksi, joka vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiön mukaan vastaa paremmin viran toimenkuvaa. Kunnanhallitus linjasi myös, että kunnanjohtaja on jatkossa sosiaalitoimen esimies ja vastaa toimialueen taloudesta.

Muutoksen taustalla eivät ole Hiitiön mukaan säästösyyt.

– Olemme viimeisen vuoden aikana hakeneet arjentuenpäällikköä kahdessa rekrytoinnissa. Viran hoitaminen on kaatunut molemmilla kerroilla siihen, että viranhaltijoilla on ollut väärä käsitys siitä, mikä viran toimenkuva on. Työ on 80 prosenttisesti sosiaalityöntekijän työtä ja uusi nimike vastaa paremmin sen sisältöä, Hiitiö taustoittaa.

Kunnanhallituksen jäsen Helka Huttela (kesk) esitti, että arjentuenpäällikön virka muutetaan sosiaalijohtajan viraksi ja virka laitetaan heti auki. Jyrki Nurmi (Yhteinen Pyhäranta) kannatti esitystä. Kunnanhallitus äänesti ja äänin 5–2 Huttelan esitys kaatui.

Opetustoimessa päätettiin muuttaa osaamispalvelupäällikön virka päiväkodin johtajan viraksi. Päiväkodin johtaja tulee olemaan kaikkien kolmen päiväkotiyksikön esimies. Lisäksi hänellä oman vastuualueensa talousvastuu. Koska vastuu on laajempi kuin päiväkodin johtajalla yleisesti, tämä on huomioitu myös tehtävän palkassa, joka on 3 200 euroa kuukaudessa. Päiväkodin johtaja osallistuu myös käytännön varhaiskasvatustyöhön.

Päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimukset tulevat muuttumaan vuoden 2030 alussa. Silloin johtajalta edellytetään kasvatustieteiden maisterin koulututusta. Uudet vaatimukset otetaan huomioon päiväkodin johtajaa rekrytoitaessa, mutta huomioidaan myös vaatimuksiin liittyvät siirtymäsäännökset, jotka mahdollistavat tarvittavan koulutuksen hankkimisen jälkikäteen.

– Varhaiskasvatus ja perusopetusyksiköillä on jatkossa omat johtajansa. Johtajat muodostavat sivistystoimen johtoryhmän, joka vie sivistystoimen koko kuntaa koskevia asioita kunnanjohtajan kautta kunnanhallitukselle, Hiitiö kertoo.

Myös opetustoimen vastuualueella osa kokonaisvastuusta siirrettiin kunnanhallituksen päätöksellä kunnanjohtajalle.

Esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutusten vastuualueiden osalta tehtävien jako jätettiin pöydälle ja asia valmistellaan kunnanhallituksen kokoukseen 30.3.

Helka Huttela (kesk) esitti, että osaamispalvelupäällikön virka muutetaan sivistystoimenjohtajaksi ja virka laitetaan heti auki. Jyrki Nurmi (Yhteinen Pyhäranta) kannatti esitystä. Asiasta äänestettiin ja Huttelan esitys kaatui 5–2.