Valtuustoryhmien tekemät aloitteet valmisteluun

0
Valtuustoaloitteessa esitetään Laitilaankin jo muualla hyväksi havaittua systeemiä, joka mahdollistaisi pullonpalautuskuitin lahjoittamisen yhdistyksille.

Laitilan kaupunginvaltuuston vuoden ensimmäisessä kokouksessa 3. helmikuuta jätettiin useita valtuustoaloitteita. Kaupunginhallitus on käsitellyt aloitteet maanantain kokouksessaan siltä osin, että niille on osoitettu valmistelijat.

Keskustan valtuustoryhmän aloitteessa esitetään, että kaupungin nuorisotoimi ryhtyy hallinnoimaan panttikuittilokeroa, jonka avulla kerätään rahaa laitilalaisille lapsille ja nuorille toimintaa järjestäville yhdistyksille.

Idea olisi, että ihmiset voisivat lahjoittaa panttipullojen palauttamisesta saamansa kuitin haluamalleen yhdistykselle. Valittavana voisi olla noin kymmenkunta yhdistystä, jotka hyväksytään hakemusten perusteella mukaan. Kullakin yhdistyksellä olisi oma lokero, johon panteista saatu kuitti lahjoitetaan, ja yhdistys voi lunastaa panttikuitin rahat käyttöönsä.

Valtuustoaloitteen esittänyt Mika Toivola (kesk.) tiesi kertoa valtuutetuille, että vastaavasta toiminnasta on hyviä kokemuksia. Aloitteen valmisteluvastuu on sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitisella .

Aloitteen jätti myös sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä, joka esittää suolistosyövän seulontojen käynnistämistä 60–74-vuotiaille laitilalaisille. Aloitteessa muistutetaan, että viime vuonna yhdeksän kuntaa käynnisti suolistosyöpäseulonnat.

Aloitteen esitellyt Pertti Pokki (sd.) muistutti suolistosyövän olevan Suomen kolmanneksi yleisin syöpä.

– Suolistosyövän hoito on yksi kalleimmista syöpähoidoista. Suolistosyövän seulontatestauksen kustannus on melko pieni siihen nähden, mitä suolistosyövän hoito maksaa.

Aloitteen valmisteluvastuu on sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattilalla .

Pro Vakka-Suomen valtuustoryhmä teki kaksi aloitetta. Toisessa aloitteessa esitetään kattavan selvityksen tekemistä Laitilan kaupungin omistamista asunnoista. Selvityksestä tulisi ilmetä yksittäisten asuntojen poistojen ja tuottojen määrä, samoin niiden tulevat remontit.

Aloitteen esitelleen Seppo Rinteen (Pro V-S.) mukaan tällainen selvitys osoittaa, mitkä kaupungin omistuksessa olevat kohteet ovat kannattavia.

– Selvityksen pohjalta valtuusto pystyisi myös tekemään päätöksen korvaavien vuokra-asuntojen rakentamisesta.

Aloitteen valmisteluvastuu on talous- ja hallintojohtaja Sirpa Romppaisella .

Valtuustoryhmän toinen aloite koski Kaukolankodin vanhainkotia. Aloitteen mukaan Laitilan kaupungin tulee muuttaa vanhainkoti tehostetun palveluasumisen yksiköksi ilman kiinteistön mittavaa remontointia tai huonekokojen suurentamista. Lisäksi Laitilan tulisi ostaa Rauman kaupungin ja Pyhärannan kunnan omistamat 14 asukaspaikkaa itselleen.

Aloitteen valmisteluvastuu on sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattilalla.