VSV-konserni sijoittui palkintosijoille valtakunnallisessa asiakastyytyväisyysmittauksessa

0
Asiakkaat ovat ympäristötietoisempia, kuin aiemmin. Kuva on otettu Uudenkaupungin KPA-laitokselta.

Vakka-Suomen Voima nousi kolmannelle sijalle sähkönsiirron kategoriassa ja VSV-Energia ensimmäiselle sijalle kokonaistyytyväisyydessä kaukolämmön kategoriassa Energiateollisuuden teettämässä asiakastyytyväisyyttä mittaavassa tutkimuksessa.

Vakka-Suomen Voiman tulokset paranivat jokaisella tutkimuksen osa-alueella, vaikka sähkönsiirron verkkoyhtiöillä tyytyväisyyden taso yleisesti oli lähes viimevuotisella tasolla.

– Tutkimuksen mukaan energiayhtiöiden asiakkaat ovat keskimäärin hyvin tyytyväisiä saamiinsa energiapalveluihin. Sähköyhtiöiden toiminta ja palvelu arvioitiin hieman paremmaksi, kuin muiden vastaavanlaisten palveluntarjoajien, Vakka-Suomen Voima tiedottaa.

Erityisen tyytyväisiä asiakkaat ovat muun muassa energiayhtiöiden asiakaspalvelijoiden ystävällisyyteen, sovittujen asioiden hoitamiseen ja palveluhalukkuuteen. Myös sähkön- ja lämmönjakelun häiriöttömyys sekä yhtiöiden luotettavuus saavat kiitosta.

Kriittisimmät arvosanat asiakkaat antavat yhtiöiden joustavasta ja asiakaskeskeisestä imagosta sekä tiedottamisesta häiriö- ja muutostilanteissa.   

– Asiakaslähtöisyyden ja palvelujen kehittäminen on tuottanut tulosta, mutta töitä palvelun parantamiseksi on jatkettava edelleen, toteaa Vakka-Suomen Voiman toimitusjohtaja Rami Tähtinen .

Kyselyssä asiakkaat luokiteltiin erilaisiin ryhmiin sen perusteella mitä he arvostavat energiayhtiössä eniten. Suurimmaksi ryhmäksi nousi hinta- ja laatutietoiset asiakkaat. Toisiksi suurimman ryhmän muodostavat ympäristötietoiset asiakkaat. Kolmas ryhmä muodostuu mainetta ja luotettavuutta edellyttävistä asiakkaista ja neljänteen ryhmään kuuluvat energian pientuottamisesta innostuneet asiakkaat. Vain pieni osa asiakkaista eivät koe mitään edellä mainituista tekijöistä tärkeäksi.   

– Tämä osoittaa, että asiakkaan mahdollisuus kilpailuttaa, energiayhtiön luotettavuus ja ympäristövastuullisuus ovat niitä tekijöitä, joita asiakkaat arvostavat eniten. Ympäristötietoisuus on vahvaa erityisesti alle 35-vuotiailla, mutta se on tärkeä arvo yhä useammalle asiakkaalle iästä riippumatta, toteaa Energiateollisuus ry:n markkinayksikön johtaja Pekka Salomaa .