Alakoulun nuorimmille heltisi lupa palata kouluun

0
Laitilassa kuten eri puolilla Suomea, koululaiset opiskelevat nyt etäyhteyksien varassa kodeistaan käsin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti viime perjantaina, että ensimmäisen, toisen ja kolmansien vuosiluokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa lähiopetusta maanantaista eli eilisestä lähtien.

Vahva suositus edelleen kuitenkin on, että oppilaat ovat etäopetuksessa, mikäli vain mahdollista.

Laitilan sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen kertoo, että lähiopetus rajattiin koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa aluksi erityisen tuen oppilaisiin sekä niihin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla.

Linjausta päädyttiin tarkentamaan, koska kriittisten alojen määritelmä on herättänyt hämmennystä ja vaihtelevia tulkintoja perusopetuksen järjestäjissä.

Laitilassa opetukseen ilmoittautui perjantaisen linjauksen jälkeen yhteensä 35 ensimmäisen, toisen tai kolmannen luokan oppilasta.

– Osa heistä käy kuitenkin koulussa vain toisinaan, esimerkiksi joka toinen päivä tai joka toinen viikko. Tämä kuvastaa sitä, että perheiden tilanteet vaihtelevat, Kiertokari-Laitinen avaa tilannetta.

Maanantaina paikalla oli 22 alakoulun ja erityisen tuen oppilasta. Heidän kanssaan koulussa oli runsaasti henkilökuntaa: neljä opettajaa sekä 16 ohjaajaa.

– Laitilassa kaikki alakoululaiset käyvät koulua keskitetysti Kappelimäen koulussa. Heidät on sijoiteltu eri puolille koulua mahdollisimman väljästi.

Myös lähiopetukseen osallistuvat oppilaat osallistuvat oman opettajansa antamaan etäopetukseen. Koulussa oppimista ohjaavat ja tukevat paikalla olevat opettajat ja ohjaajat.

– Näin varmistetaan, että jokainen oppilas etenee oman ryhmänsä tahdissa, sivistystoimenjohtaja selvittää.

Pääosin laitilalaiskoulujen noin 100 opettajaa järjestävät etäopetusta omista kodeistaan käsin.

– Muutama tekee työtä myös luokkahuoneestaan eli koululta käsin, lähinnä välineistön vuoksi.

Laitilan kaupunki lainaa etäopetuksessa oleville kannettavat tietokoneet.

– Kaikki tarpeesta ilmoittaneet oppilaat ovat koneen myös saaneet. Kaikkiaan oppilailla sekä muutamalla opettajalla on käytössä etäopetusta varten 85 kaupungilta lainattua kannettavaa tietokonetta, Kiertokari-Laitinen sanoo ja muistuttaa koneita olevan edelleen koulutyöskentelyä varten lainattavissa.

Hän kiittelee vuolain sanoin perheiden panosta haastavassa tilanteessa.

– Tiedostamme, että perheissä tehdään valtavasti hienoa työtä koululaisten tukemiseksi.

Hyvillään Kiertokari-Laitinen on myös runsaasta kiitosten määrästä, jonka hyvin sujuva etäopetus on perheistä kouluille ja sivistystoimeen kirvoittanut.

– On kiitelty, miten hyvin valmisteltuja tunnit ovat olleet ja yleisestikin miten hyvin etäopetus on hoidettu. Se on tietysti erinomaisen ammattitaitoisen henkilökuntamme ansiota, hän kehuu.

Opettajille on pyritty myös antamaan erilaisia välineitä etäopetuksen järjestämiseen.

– Kyllä tämä tilanne on kaikille osapuolille haastava ja vaatii venymistä. Moni opettaja myös stressaa kovasti oppilaiden pärjäämisestä tässä tilanteessa, hän tietää.

Etäopetuksen sivistystoimenjohtaja muistuttaa hakevan vielä toimintalinjoja. Esimerkiksi osa oppilaista on saattanut kokea töitä olevan liikaakin.

– Tässä haetaan nyt toimintamallia, tämä on uusi tilanne kaikille, hän muistuttaa.

Laitilassa yläkoulussakin noudatetaan lukiosta tuttua jaksojärjestelmää. Pian olisi koeviikon aika. mutta miten etäopetuksen aikana arviointi tehdään?

– Kokoonnumme pian tästä päättämään. Sen tiedon olemme saaneet, että arvioinnin pitää olla jokin muu tapa kuin antaa suoritukseksi hylätty tai hyväksytty. Tapoja on erilaisia ja olennaista on, että oppilaan osaamista tulee pystyä arvioimaan, hän linjaa.

Maanantaina varhaiskasvatuksen piirissä oli kaikkiaan 38 lasta ja lisäksi 7 lasta osallistui vuorohoitoon.

– Varhaiskasvatus on nyt keskitetty Apilaniityn päiväkotiin, perhepäivähoito toimii hoitajien kodeissa ja ryhmäperhepäivähoitoa ei järjestetä, sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari–Laitinen avaa tilannetta.

Normaalisti varhaiskasvatukseen osallistuu noin 400 lasta, nyt reilu 40. Perusopetuksen piirissä puolestaan on noin 950 oppilasta, josta lähiopetuksessa koululla oli 22.

– Tämä on kova rutistus perheiltäkin. Olemme vedonneet perheisiin eikä voi kuin kiitollisena sanoa, että tämä vetoomus on todella kuultu, Kiertokari-Laitinen huokaisee.

Henkilöstöä muihin tehtäviin

Laitilan kaupungin sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen pitää mahdollisena, että sivistystoimen henkilöstöä siirretään tarvittaessa kaupungin muihin toimipisteisiin.

Esimerkiksi monella varhaiskasvatuksen työntekijällä omat työt ovat loppuneet, kun lapset eivät ole hoidossa. Heitä voisi mahdollisesti siirtää kaupungin sisällä toisiin töihin.

– Kyllä tätä mietitään vakavasti.

Eilen kokoontunut kaupunginhallituskin käsitteli koko kaupungin henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Syynä on juuri henkilöstön mahdolliset siirrot toisiin toimipisteisiin.

Hän muistuttaa myös, että monessa toimipisteessä työt jatkuvat, vaikka ovet asiakkailta ovatkin kiinni.

– Esimerkiksi kirjastossa ollaan töissä ja siellä valmistellaan kevään kirjatilauksia ja hoidetaan palautuksia.

Kirjaston työntekijät myös suunnittelevat niin sanotun kirjakassitoiminnan laajentamista. Lisäksi on järjestetty sosiaalisen median kautta kirjavinkkausta nuorille, Kiertokari-Laitinen kertoo.

Nuorisotoimessa taas on esimerkiksi kerätty ideoita vaihtoehtoiseen vapaa-ajan viettoon.

– Nuorisotoimessa on myös pohdittu jalkautuvan työn aloittamista yhdessä seurakunnan kanssa.