Aluehallintovirasto: Ihoden päiväkodin uudet väistötilat oltava käytössä määräaikaan mennessä

0
Arkistokuva

Lounais-Suomen aluehallintovirasto asetti Pyhärannan kunnalle 100 000 euron uhkasakon, joka koituu maksettavaksi mikäli päiväkoti Satakielelle ei järjestetä uusia tiloja 14.4. mennessä. Toisin kuin vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiö julkisesti arveli (Turun Sanomat 27.2.) määräaika ei jousta.

– Päiväkodilla täytyy olla jotkut muut kuin nykyiset tilat määräaikaan mennessä, ylitarkastaja Ulla Soukainen Lounais-Suomen aluehallintovirastosta painottaa.

Pyhäranta on pyytänyt tarjouksia siirrettävistä parakkipäiväkodeista. Kunnanhallitus valitsee keskiviikkona ylimääräisessä kokouksessaan saapuneista tarjouksista tilojen toimittajan. Aluehallintovirasto on pyytänyt nähtäväkseen väistötiloista solmitun sopimuksen.

Aluehallintovirasto ei ole tyytyväinen Pyhärannan toimiin.

– Väistötilojen ongelmat ovat olleet kunnassa tiedossa jo viime elokuusta lähtien, ja tammikuussa teimme toisen tarkastuskäynnin. Kunnan olisi pitänyt tarttua ongelmien ratkaisemiseen jo viime syksynä, Soukainen kertoo.

Tammikuussa aluehallintovirastolle selvisi, että tiloihin on tulossa lisää alle 3-vuotiaita lapsia. Soukaisen mukaan heitä ei voida sijoittaa nykyisiin tiloihin yhtään enempää.

– Näissä tiloissa varhaiskasvatuslain tavoitteita turvallisesta ja terveellisestä oppimisympäristöstä ei voida saavuttaa, Soukainen kertoo.

Soukainen huomauttaa, että alle 3-vuotiaat opettelevat kävelemään ja toimivat pääasiassa lattialla. Päiväkodin käytössä olevat tilat ovat koulun käytävän varrella. Käytävää käytetään myös päiväkotilasten leikkitilana, vaikka osa henkilöistä kulkee käytävällä ulkokengissä. Lisäksi kaksi päiväkodille osoitettua luokkahuonetta ovat nyt jo täynnä eikä esimerkiksi leluille ole kunnollisia säilytyspaikkoja.

Aluehallintovirastossa on huolestuttu myös henkilöstön jaksamisesta.

– Henkilökunta toimii jaksamisensa äärirajoilla, Soukainen lisää.

Ylitarkastaja Soukainen uskoo, että Pyhärannan saama uhkasakko on ensimmäinen, joka on asetettu varhaiskasvatuksessa havaittujen puutteiden vuoksi.

– Vanhustenhoidossa uhkasakkojen asettamisella on saatu asioita kuntoon, hän kertoo.

Päiväkoti Satakieli Ihodessa

Päiväkoti Satakieli tuhoutui tulipalossa loppuvuodesta 2017, minkä jälkeen päiväkoti siirtyi väistötiloihin Ihoden koululle.

Kahden vuoden ajan kunnassa punnittiin eri vaihtoehtoja järjestää päivähoitopalvelut Ihodessa.

Viime syksynä valtuusto äänestyksen jälkeen päätti rakentaa kunnan omana työnä Ihoden koulun tontille 30-paikkaisen päiväkodin.

Aluehallintovirasto asetti helmikuussa kunnalle 100 000 euron uhkasakon, joka koituu maksettavaksi, jos kunta ei järjestä päiväkodille uusia väistötiloja 14.4. mennessä.

Pyhärannan kunta on tarjouskilpailussa ilmoittanut, että väistötilat tarvitaan 1.5.2020–31.8.2021 väliseksi ajaksi.