Harri Hiitiö valittiin uudelleen Pyhärannan kunnanjohtajaksi

0
Arkistokuva: Hanna Hyttinen

Pyhärannan sisäiset ristiriidat heittivät maanantaisen valtuuston kokouksen ylle pitkän varjon ja kokouksen ensihetkistä asti tunnelma oli kireä.

Valtuuston asialistan tärkein kohta oli kunnanjohtajan uudelleenvalinta, mikä herätti keskustan valtuustoryhmässä voimakasta vastustusta. Valtuutettu Helka Huttela kritisoi voimakkaasti Hiitiön toimia kunnanjohtajana ja viittasi siihen, että vt. kunnanjohtajalta oli jäänyt tehtäviä hoitamatta.

Valtuuston puheenjohtaja Sari Aaltonen (sd) muistutti Huttelaa, että tämä pitäisi puheenvuoronsa asiallisena. Huttela kielsi menneensä epäasiallisuuksiin.

Kielenkäyttö valtuustossa ja sen ulkopuolella herätti suuttumusta Mauri Helmisen (kok) varajäsenenä kokoukseen osallistuneessa Antti Heikinniemessä (kok).

– Ikinä en ole tällaista sirkusta nähnyt. Tässä on myös se, että valtuutetut ovat työnantaja-asemassa. Kuka haluaa olla tällaisen porukan palkkalistoilla? Tuollainen julkinen panettelu pitkin kyliä ja toreja niin saisitte hävetä, Heikinniemi sanoi.

Heidi Arvonen (kesk) esitti, että kunnanjohtajan valinta suoritetaan vasta kun korkein hallinto-oikeus on ilmaissut kantansa valtuutettu Pauli Laivon (kesk) kunnanjohtajavalinnasta tekemään kanteluun.

Laivo kanteli vuonna 2018 tehdystä kunnanjohtajapäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen, kun valtuuston puheenjohtajana tuolloin toiminut Mervi Puonti (kok) oli poistanut hänet kokouksesta muistutettuaan toistuvasti Laivoa pysymään asiassa.

Laivon poistaminen kokouksesta ja se, ettei tätä kutsuttu takaisin, kun kunnanjohtajasta äänestettiin, olivat hallinto-oikeuden linjauksen mukaan menettelyvirheitä, joiden vuoksi valinta täytyy suorittaa uudelleen.

Laivo on kannellut korkeimpaan hallinto-oikeuteen päätöksestä, jonka mukaan hänen pitäisi itse maksaa omat oikeudenkäyntikulunsa.

Huttela kannatti Arvosen esitystä odottaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä. Asiasta järjestettiin äänestys, jossa Arvosen ehdotus hävisi äänin 11–4.

Päätösehdotuksessa kunnanhallitus esitti virkaan vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiötä , mutta ehdotti valtuuston merkitsevän tiedokseen, että hakemuksensa ovat pitäneet voimassa Päivi Merjonen, Timo Kiviaho ja Ilpo Haalisto . Äänestyksen jälkeen muita ehdotuksia ei tehty, joten valtuusto päätti valita virkaan Hiitiön. Huttela ja Arvonen jättivät asiasta eriävän mielipiteen.

Valtuutetut Laivo ja Puonti jääväsivät itsensä kunnanjohtajavalinnan ajaksi.

Kunnanjohtajan valinta sai vielä kokouksen päätteeksi yllättävän käänteen, kun Laivo jätti viiden valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen, jossa esitettiin, että valtuusto aloittaa kuntalain 43 pykälän mukaisen menettelyn kunnanjohtajan irtisanomiseksi ja asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan asiaa.

Aloitteen allekirjoittaneiden mukaan Hiitiö on muun muassa vastannut Turun hallinto-oikeuden ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntöihin ilman kunnanhallituksen hyväksyntää, jättänyt esittelemättä kuntaan Mediset Hoivarakentajilta saapuneen uuden hirsipäiväkotitarjouksen sekä jättänyt koulutoimea koskevan aluehallintoviraston selvitys- ja lausuntopyynnön huomiotta.

Aloitteen olivat allekirjoittaneet Laivo, Huttela, Arvonen, Ville Aerila (Yhteinen Pyhäranta) ja Sari From (Yhteinen Pyhäranta).

Kunnanjohtajan valinnan lisäksi keskustelua herätti Turun hallinto-oikeudelta tulleeseen lausuntopyyntöön vastaaminen. Yksityinen kuntalainen vaati Ihoden päiväkodista tehtyä päätöstä purettavaksi ja päätöksen toimeenpanoa keskeytettäväksi, koska se on syntynyt menettelyvirheen seurauksena.

Kunnanhallitus oli kokouksessaan päättänyt, että kunnanjohtaja esittelee talousarvioesityksen yhteydessä neljä vaihtoehtoa kustannuksineen. Kun asia seuraavan kerran tuli kunnanhallituksen käsittelyyn, sille tarjottiin hyväksyttäväksi talousarviota, jonka investointiosaan oli kirjattu 30-paikkainen päiväkodin uudisrakennus.

Hallinto-oikeudelle laaditun lausunnon mukaan neljä vaihtoehtoa oli käyty suullisesti. Laivo vaati, että tämä lausunnon kohta poistetaan.

– Tämä ei pidä paikkaansa. Kunnanhallituksen kokouksessa 25.11. ei ole esitelty neljää vaihtoehtoa kustannuksineen. Kunnanjohtaja on talousarvioesityksessään esittänyt ainoastaan yhden vaihtoehdon kustannuksineen luvattujen neljän sijasta, Laivo huomautti.

Hän lisäsi, että vaikka neljä vaihtoehtoa olisikin käyty suullisesti läpi, tämä ei ole millään tavalla todennettavissa pöytäkirjoista.

– Todisteiden valossa tällaista keskustelua ei siis ole käyty, vaikka näin nyt yritettäisiinkin väittää.

Arvonen kannatti Laivon esitystä ja siitä äänestettiin. Laivon esitys hävisi äänin 11–6. Laivon esityksen kannalle asettuivat keskustan ja Yhteisen Pyhärannan valtuustoryhmät sekä Iiris Peltomaa (ps). Huttela, Arvonen ja From jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Valtuusto päätti antaa hallinto-oikeudelle kunnanhallituksen esittämän lausunnon, jonka mukaan päätös päiväkodin rakentamisesta on syntynyt normaalin päätöksentekomenettelyn puitteissa, sekä vastustaa kantelijan asettamaa täytäntöönpanokieltoa ja vaatimusta oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Varavaltuutetun todettiin menettäneen vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi

Valtuusto totesi varavaltuutettu Taru Junnilan (kok) menettäneen vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi ja valitsi hänen tilalleen keskusvaalilautakuntaan ja viranomaistoimikuntaan uudet jäsenet. Keskusvaalilautauntaan valittiin Mervi Puonti (kok) ja viranomaistoimikunnan johtokuntaan Sinikka Pirttinokka (kok). Lisäksi merkittiin tiedoksi, että Taija Malmsten (kok) nousee toiseksi varavaltuutetuksi kokoomuksen ja perussuomalaisten vaaliliitosta Junnilan tilalle.

Alunperin Junnilalle esitettiin eron myöntämistä luottamustoimesta, mutta Pauli Laivon (kesk) tekemän esityksen mukaisesti sanamuotoa päätettiin muuttaa siten, että todettiin Junnilan menettäneen vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuusto päätti myös vuoden alusta saapuneiden valtionosuuspäätösten myötä muuttaa talousarviota siten, että valtionosuuksista vähennetään hieman yli 37 000 euroa, perusopetuksen tuloarviota muutetaan 40 euroa ja kotikuntakorvauksista vähennetään hieman alle 2 000 euroa.

Keskustan valtuutettu Heidi Arvonen jätti valtuustoaloitteen, jossa esitettiin, että valtuuston esityslistan viimeinen kohta muutetaan muotoon Ilmoitukset, aloiteet ja muut asiat . Tällöin muotoilu noudattaisi samaa kaavaa kuin esimerkiksi Laitilassa ja Taivassalossa.

– Lisäksi pykälän uudelleenotsikointi mahdollistaisi aiempaa vapaamman keskustelun, Arvonen perustelee.

Myös Ihoden osayleiskaava sai valtuuston hyväksynnän.

 

  • Kommentti

Olen seurannut Pyhärannan päätöksentekoa vuodesta 2012 alkaen. Yhteisen taipaleemme alkuaikoina valtuusto päätti muun muassa rakentaa Ihoden koulun laajennusosan ja saattoi alulle paineviemärihankkeen Reila–Rohdainen-suunnalla. Valtuustosalissa keskusteltiin ja pidettiin puheenvuoroja. Kun osa Ihoden koulusta siirtyi väistötiloihin parakkeihin, valtuusto järjesti kokouksensa Ihoden koululla ja kävi tutustumassa parakkikoulun tiloihin. Jos valtuustossa äänestettiin, enemmistö voitti kuten demokratian henkeen kuuluu, mutta toisin kuin nykyään, silloin myös enemmistö oli äänessä ja perusteli kantansa.

Ulkopuolisen tarkkailijan silmiin ero menneen ja nykyhetken välillä on suuri. Puheenvuorot valtuustosalissa ovat typistyneet lähes tyystin opposition pitämiin paikoin turhautuneisiin puheenvuoroihin ja kannatettuihin muutosesityksiin, jotka kaatuvat äänestyksessä ennustettavin numeroin. Enemmistöä edustavien hiljaisuus kaikuu salissa kokous kokouksen jälkeen voimakkaampana. Pyhäranta näyttää tyystin kadottaneen keskusteluyhteyden enemmistön muodostavan koalition ja muiden valtuutettujen välillä.

Näin voimakas sisäinen ristiriita ja yhteyden puuttuminen ovat vaarassa rampauttaa kunnan toiminnan kokonaan. On vaarallista, jos asiat lakkaavat riitelemästä kunnan päätöksenteossa ja kehään astuvat ihmiset. Pyhärannassa on korkea aika pohtia, miten keskusteluyhteys päättäjien välillä voitaisiin palauttaa. Asioista ei tarvitse olla yhtä mieltä, mutta niistä pitäisi voida käydä keskustelua.

Hanna Hyttinen