Hyvä luontopolku lisää kylän vetovoimaa

0
Osa luontopolusta voisi olla esteetön ja polulle pitäisi päästä myös lasten kanssa, Polut ja reitit kuntoon -työpajassa pohdittiin. Kuvassa vas. Sanna Nylander, Juhani Leino, Arto Jäspi, Juuliska Seikola, Juha Hukka ja Niina Korjonen.

Pirkko Varjo

Retkeilyreittien suunnittelu ja olemassa olevien reittien kunnostus kannattaa nyt ottaa työn alle. Rahallista tukea voi saada Leader Ravakan Outdoor Leader – Polkuja pitkin -hankkeesta,  mutta kannattaa pitää kiirettä: menossa oleva vuosi on viimeinen, kun Leader-rahoitusta voidaan nykysäännöillä myöntää. Sen jälkeen rahoituksen myöntämiseen tulee katko ennen uuden EU-ohjelmakauden käynnistymistä.

Outdoor Leader on kuuden muun suomalaisen ja kahden ruotsalaisen Leader-ryhmän hanke, jonka tarkoituksena on tukea ja aktivoida toimintaa, jolla kehitetään alueen luontopolkuja, pyöräily- ja retkeilyreittejä ja virkistysalueita sekä edistetään matkailua. Osana hanketta aiheesta kiinnostuneita kutsuttiin viime viikolla pidettyyn työpajaan, jossa mietittiin, miten hankkeesta olisi eniten hyötyä Ravakan alueella. 

– Kyläpolut lisäävät kylien vetovoimaa. Reittien pitää olla hyvin merkittyjä ja sieltä pitää löytyä tietoa polusta. Kauniit maisemat ovat tärkeitä kuten myös se, että luontoa kulutetaan mahdollisimman vähän. Aivan ensimmäinen tehtävä polkujen rakentamisessa on kuitenkin se, että haetaan luvat maanomistajilta ja tiekunnilta. Yksi toimintamalli voisi olla se, että kaupunki olisi hakijana ja kyläyhdistykset toteuttaisivat työn. Jos yhdistykset tekisivät yhteistyötä, niin kylien luontopoluille saataisiin myös yhtenäinen ilme, projektipäällikkö Jouko Parviainen sanoi.  

Tiihosen yläkerrassa kokoontunut parikymmenpäinen joukko pohti muun muassa markkinoinnin merkitystä luontomatkailun edistäjänä. Luontopolkuja on tehty lähinnä paikallisia asukkaita ajatellen, mutta mitä tarvitaan, jotta myös kauempaa tulevat kiinnostuvat niistä?

Reiteillä ja virkistysalueilla tulisi olla myös palveluja kuten tulipaikka ja siisti ekovessa. Kylätaloja puolestaan voitaisiin tarjota majoituspaikoiksi ja saada näin matkailutuloja.

Markkinointikanavana internet nähtiin parhaana. Tietoa reiteistä ja palveluista voi välittää useiden eri sivustojen kautta, mutta työpajassa nähtiin tärkeänä myös se, että tieto paikallisista luontokohteista ja -reiteistä olisi helposti ja keskitetysti löydettävissä esimerkiksi kaupungin omilla sivuilla.

Polkujen rakentaminen ja ylläpito vaatii työhön pitkäjänteisesti sitoutuneita ihmisiä. Luonto- tai virkistyskohteen on tuotettava jotain hyötyä myös alueelle, muuten sen ylläpitoon ei pitemmän päälle löydy innostusta.

– Mielestäni vain yrittäjävetoinen matkailu kannattaa. Talkootyö tahtoo alkuinnostuksen jälkeen loppua, Juhani Leino Lapin Ylisenpään kyläringistä sanoi. Leino on myös Ravakan hallituksen jäsen.

Leader-rahoitusta on haettava viimeistään 31.8.