Lähiopetusta Laitilassa noin kahdellekymmenelle oppilaalle – Varhaiskasvatus keskitetään Apilaniityn päiväkotiin

0
Arkistokuva.

Laitilassa aloitetaan tänään keskiviikkona etäopiskelu sekä ala- että yläkoulussa. Lukiolaiset siirtyivät etäopetukseen jo maanantaista alkaen ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi. Sellaisille 1.–3.-luokkaisille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla, järjestetään lähiopetusta. Lisäksi erityistä tukea tarvitseville lapsille tarjotaan lähiopetusta. Laitilassa tämä koskee noin kahtakymmentä oppilasta. Oppilaista muodostetaan 2–3 opetusryhmää.

Oppilaalla on velvollisuus osallistua etäopetukseen. Jos oppilas on sairaana eikä hän osallistu etäopetukseen, siitä tulee ilmoittaa opettajalle. Opetusta annetaan lukujärjestyksen mukaisesti. Koulu ohjeistaa oppilaat ja tarvittaessa myös huoltajat opiskeltavien tehtävien sisällöstä.

Lähiopetuksessa olevien ruokailu järjestetään Varppeen koulussa. Laitilan kaupunki odottaa valtioneuvostolta ohjeistusta siitä, miten etäopetuksessa olevien ruokailu järjestetään. Koululaisten ryhmätapaturmavakuutus on voimassa etäopetuksessa, mutta ainoastaan opetustilanteenn aikana.

Varhaiskasvatus pidetään auki, jotta turvataan paitsi kriittisten alojen ammattilaisten myös muiden mahdollisuudet mennä töihin. Valtioneuvosto suosittelee kuitenkin, että vanhemmat hoitavat mahdollisuuksien mukaan lapset kotona. Laitilassa varhaiskasvatus keskitetään Apilaniityn päiväkotiin. Apilaniityn päiväkodin esiopetukseen siirtyvät myös kaikki Laitilan esiopetusta saavat lapset. Maanantaina Laitilan sivistystoimenjohtaja kertoi, että valtaosa vanhemmista oli jo maanantaina pitänyt lapsensa kotona.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan etäopetusaikana ainoastaan niille lapsille, joille on myönnetty lähiopetusoikeus. Palvelu tarjotaan Kappelimäen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloissa.

Oppilashuoltopalvelut järjestetään myös etäopetusaikana. Palveluita tarjotaan pääsääntöisesti etäpalveluna esimerkiksi puhelimen, Wilman tai WhatsApp-pikaviestisovelluksen kautta. Akuuteissa tilanteissa on mahdollista sopia videoneuvottelu- tai vastaanottoaika.

Oppilashuoltohenkilöstöstä koulukuraattorit, koulupsykologi sekä tsemppari palvelevat vuorotellen akuutteja tarpeita Kappelimäen koulun tiloissa. Vastaanotosta ja sen toteutustavasta tulee aina sopia erikseen kyseisen oppilashuoltohenkilöstön työntekijän kanssa.