Laitila mukaan maakunnalliseen digitalisaation edistämishankkeeseen

0
Laitila on päättänyt osallistua maakunnan kuntien digitalisaation edistämishankkeeseen.

Valtiovarainministeriö on myöntänyt Varsinais-Suomen kunnille ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille reilut 950 000 euroa kuntien digitalisaation edistämisen valtionavustuksen. Avustus on tarkoitettu kunnan tiedolla johtamisen parantamiseen, datan hyödyntämiseen sekä näihin liittyvän tietojohtamisen ja toimintaprosessien kehittämiseen.

Hankkeen kokonaisbudjetti on reilut 1,1 miljoonaa euroa, joten kuntien omarahoitusosuus on noin 170 000 euroa. Kuntien rahoitusosuus määräytyy väestöperusteisesti, ja Laitilan kaupungille on osoitettu noin 3 000 euron osuus. Hankkeessa omarahoitusosuudeksi hyväksytään myös tuntikirjanpitoon perustuva työpanos.

Laitila on päättänyt osallistua tähän maakunnalliseen digitalisaatio-hankkeeseen, jonka virallinen nimi on Kansalaisen palvelutarvearvioinnin ja -tuotannon prosessikonsolidointi ja digitalisaatio -hanke.

Tavoitteena on kehittää Varsinais-Suomeen mobiililaitteilla toimiva ja verkosta ladattava applikaatio, jota voidaan käyttää sellaisissa kuntapalveluissa, joissa toteutuu asiakaskohtaamisia. Perinteistä asiakaspalvelua ja palveluasiointia pyritään siis siirtämään mobiilipohjaiseen etäpalveluun. Tavoitteena on sekä helpottaa asiointia että saada kunnille säästöjä.

Hankkeen toteuttamiseen on aikaa puolisentoista vuotta ja se päättyy marraskuussa 2021.