Laitilan vanhuspalveluiden valtti on hyvä henkilökunta

0
Arkistokuva

Laitila on teettänyt kyselyn kaupungin vanhuspaluista. 19-kohtaisella kyselyllä on kartoitettu niin tyytyväisyyttä palveluihin kuin palveluiden toimivuutta.

Kysely on suunnattu kotihoidon sekä ympärivuorokautisten hoitoyksiköiden asukkaille, heidän omaisilleen ja vanhuspalveluissa työskenteleville.

Kaikkein aktiivisimpia vastaajia ovat olleet kotihoidon asiakkaat, asiakkaiden omaiset sekä kotihoidossa työskentelevä henkilöstö.

Vastausten perusteella Laitilan vanhushoito on varsin hyvällä mallilla. Asiakkaiden ja heidän omaistensa vastausten perusteella palvelujen yleisarvosana on 4,2, kun ylin arvosana on 5. Kyselyyn vastannut henkilökunta on arvioinut palvelujen ja niiden toimivuuden yleisarvosanaksi 3,7.

Erityisen korkean arvosanan palvelujen piirissä olevat antavat vanhuspalvelujen henkilökunnalle: korkeimmat pistemäärät on annettu henkilökunnan avuliaisuudelle ja ystävällisyydelle sekä helpolle lähestyttävyydelle. Lisäksi asiakkaat kokevat, että heidän lääkehoitonsa on turvallista ja heidän puhtaudestaan huolehditaan hyvin.

Myös asiakkaiden omaisten mielestä kaikkein parasta tehdyn kyselyn perusteella on henkilökunta: Laitilan vanhuspalveluissa on ystävällinen ja avulias henkilökunta, jota on helppo lähestyä. Korkealle arvostetaan myös lääkehoidon turvallisuutta, asiakkaiden puhtaudesta huolehtimista sekä hoitoyksiköiden siisteyttä ja tarjotun ruuan maistuvuutta.

Työntekijöiden vastauksissa korkeimmat pistemäärät saavat samat asiat, jotka nousevat kärkeen asiakkaiden ja heidän omaistensa vastauksissa: vanhuspalveluiden piirissä olevien puhtaudesta huolehditaan, heidän lääkehoitoaan toteutetaan turvallisesti ja henkilökunta on ystävällistä, avuliasta sekä helposti lähestyttävää.

Samaa mieltä kyselyyn vastanneet – asiakkaat, heidän omaisensa sekä henkilökunta – ovat pitkälti niistäkin asioista, jotka vanhuspalveluissa ovat huonoimmalla tolalla.

Asiakkaiden nostamat keskeisimmät epäkohdat ovat ulkoilun vähäisyys, mielekkään tekemisen puute sekä henkilökunnan kiire.

Omaistenkin mielestä vanhuspalveluiden ongelmat koskevat juuri ulkoilun määrää, mielekkään tekemisen puutetta sekä henkilökunnan kiirettä eli vanhuksille ei koeta olevan riittävästi aikaa.

Kaupungin vanhuspalveluissa työskentelevien mielestä kaikkein huonointa on hoitoyksiköiden käytössä olevat tilat: ne ovat työntekijöiden mielestä ahtaita ja epäviihtyisiä.

Lisäksi henkilökunnan vastauksissa häntäpäähän sijoittuvat samat asiat, jotka sekä asiakkaat että heidän omaisensa nostivat epäkohtina esiin: vanhukset eivät pääse ulkoilemaan riittävästi, mielekästä tekemistä ei ole tarpeeksi ja henkilökunnalla ei ole kyllin paljon aikaa asiakkaille.