Maatiloilla huomio työvoimaan ja varajärjestelmiin – vieraiden käynnit on syytä rajoittaa vain välttämättömiin

0
Maatiloilla on varauduttava ruoan ja tarvikkeiden riittävyyteen. Myös työntekijöiden sairastuminen on otettava huomioon.

Vakka-Suomen maaseutuhallinto lähetti kaikille asiakkailleen kirjeen, jossa kehotetaan varautumaan tiloilla poikkeusoloihin. Erityistä huomiota kirjeessä kiinnitetään maatilan työvoimaan ja sen varajärjestelmiin.

– Kotieläinten hoidon järjestäminen mahdollisessa sairaustapauksessa omalla varahenkilöjärjestelmällä on tärkeää, sillä lomitusjärjestelmä ei tässä tilanteessa voi varmuudella vastata tarpeeseen. Eläinten terveys ja terveydenhuoltosuunnitelmat on tarpeellista käydä läpi tarvittaessa eläinlääkärin kanssa, kirjeen allekirjoittaneet MTK Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki , Vakka-Suomen maaseutupäällikkö Petri Puustinen ja ProAgria Länsi-Suomen toimitusjohtaja Timo Junnila viestittävät.

Työvoimaviranomaiset eli TE-toimisto voi järjestää työvoimaa tilalle pyynnöstä. TE-toimiston lisäksi työvoimatarpeesta voi ilmoittaa töitäsuomesta.fi -palveluun.

Kirjeessä muistutetaan, että tehokkain tapa välttää viruksen aiheuttamia tartuntoja on karsia kontaktit muihin ihmisiin mahdollisimman vähäisiksi. Käsien pesu saippualla ja käsidesien käyttö estävät osaltaan tartuntojen leviämistä.

– Kontakteissa tulee ehdottomasti muista etäisyydet, minimissään kaksi metriä. Maatilalta poispäin suuntautuvat käynnit tulee vähentää vain välttämättömään. Samoin vieraiden käynnit maatilalle on syytä rajoittaa vain välttämättömiin eli eläinlääkäriin, seminologiin ja urakoitsijaan. Suosittelemme poikkeusolojen ajaksi, että eri talouksissa asuvat tilalla työskentelevät hoitaisivat ruokailut ja ruokahuollon itsenäisesti.

Myllymäen, Puustisen ja Junnilan mukaan tuotantopanoksia on tämän hetken tietojen mukaan maassamme riittävästi tai tulossa Euroopasta.

– Tarvikkeiden toimituksissa tiloille saattaa sen sijaan esiintyä viiveitä. Kotieläinten rehujen ja erityisravinteiden riittävyys tulee varmistaa ja tilata. Kevätkylvötarvikkeiden ja kasvinsuojeluaineiden saatavuus on syytä tarkastaa.

Kirjeessä muistutetaan, että kukaan ei ole koronakriisin kanssa yksin.

– Varajärjestelmät on hyvä suunnitella puhelimitse yhdessä naapuritilojen kanssa. MTK-yhdistykset ja maamiesseurat avustavat ja auttavat apua tarvitsevia. ProAgrian, MTK-tuottajaliiton toimihenkilöt sekä hyvinvointihankkeiden henkilöt ovat tarvittaessa puhelinsoiton päässä.

Maatilojen muistilistalla:


Polttoaineet, riittääkö omiin kylvöihin ja mahdolliseen naapuriapuun? Saanko jostain siirrettävän farmarisäiliön, jolla voin hakea täydennystä pumpulta?

Siemenet ja niiden itävyys

Lannoitteet

Kasvinsuojeluaineet

Kriittiset varaosat, varakoneet