Puu riittää kotimaisen teollisuuden tarpeisiin

0
Juha (vas.) ja Pekka Kuusisto Valkojärven maisemissa Veljesten Kuusisto Groupin juuret ovat niinkin kaukana kuin vuodessa 1898.

Asko Tanhuanpää

Laitilassa toimivan puutavara-alan yrityksen, Veljet Kuusisto Oy:n toimitusjohtaja Juha Kuusisto vakuuttaa, että Suomen metsissä riittää puuta kotimaisen teollisuuden tarpeisiin. Hän puhuu myös puutuotannollisesti kestävästä hakkuukertymästä, joka takaa myös ilmastonmuutosta estävien hiilinielujen säilymisen.

– Viime vuonna suomalaista metsää hakattiin 55–60 miljoonan kuution paikkeilla, kun kestävä hakkuu olisi Luonnonvarakeskuksen mukaan 80,5 miljoonaa kuutiota vuodessa. Näin ainakin seuraavan kymmenen vuoden ajan, Kuusisto selvittää.

Kuusiston mukaan suomalainen metsänhoito on erittäin korkealla tasolla ja sitä myös vaalitaan.

– Meillä on metsälaki, joka määrää metsän uudistamisen hakkuiden jälkeen. Lain mukaan hehtaaria kohden on istutettava noin 1 800 uutta tainta, jos metsää uudistetaan, hän muistuttaa.

Juha Kuusisto kertoo, että metsien kasvuksi on laskettu toistasataa miljoonaa kuutiota vuodessa, ja se on vain nousussa.

– Eli hiilinielut eivät täältä katoa, tietää Kuusisto.

– Ikävä kyllä julkisuudessa puhutaan liian usein pelkistä hakkuista ja unohdetaan joko tietoisesti tai tiedostamatta metsän uudistaminen. Tosiasia on, että yksikään avohakattu metsäala ei jää lopullisesti tyhjäksi, liittyy keskusteluun Pekka Kuusisto , Veljet Kuusiston hallituksen puheenjohtaja.

Pekka Kuusisto hämmästelee sitä, että Suomessa on lähdetty yksinkertaistamaan asioita, mikä on johtanut esimerkiksi vaatimuksiin lopettaa avohakkuut kokonaan.

– Sinänsä negatiivinen ilmastonmuutos näyttäisi olevan positiivinen asia suomalaisille metsille, sillä keskilämpötilan noustessa myös kasvuolosuhteet paranevat. Jo nyt kymmenen vuotta sitten istutettu taimikko on valtavan korkea. Siitä vielä kymmenen vuotta eteenpäin, niin ollaan harvennusvaiheessa ja meillä on taas nätti männikkö eli uusi hiilinielu, muistuttaa puolestaan Juha Kuusisto.

Pelkästään mäntyä käyttävälle Veljet Kuusiston sahalle puut tulevat lähiseudulta, maksimissaan sadan kilometrin päästä. Vuosituotanto on noin 200 000 kuution tietämissä.

Metsien tilaan puuttui hiljan myös Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä . Hän sanoi Maaseudun Tulevaisuudessa kantavansa suurta huolta siitä, että metsänomistajille alettaisiin maksaa korvausta metsien hiilinieluista. Parempi vaihtoehto olisi edelleen hoitaa metsiä ja pitää ne kovassa kasvussa.

– Kasvuaan lopettavan puuston seisottaminen on muutenkin hyvin epävarma tapa sitoa hiiltä. Sellaiset metsät ovat alttiita hyönteis- ja myrskytuhoille sekä metsäpaloille. Samalla nousee myös riski puukaupan häiriintymisestä, muistutti Hämälä.