Pyhärannan päiväkodeista kahdessa tiloihin liittyviä ongelmia

0

Pyhärannan varhaiskasvatuksen järjestämistä vaikeuttavat tällä hetkellä tiloihin liittyvät ongelmat sekä Ihodessa että Reilassa. Tilaongelmista huolimatta Reilan ja Ihoden päiväkoteihin on voitu tarjota päivähoitopaikkoja hakeneille. Ainoastaan päiväkoti Tuiskuranta Rohdaisissa alkaa olla täynnä.

Reilan päiväkotia vaivaavat viime syksynä havaitut sisäilmaongelmat.

– Kaksi lasta on siirtynyt muualle hoitoon oireiden vuoksi, Pyhärannan päivähoitopaikoista tilapäisesti vastaavan talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala kertoo.

Haapala kertoo, että terveystarkastajan mukaan päiväkodin tiloja voidaan käyttää.

– Kellarikerroksessa sijaitseva koulun käsityötila on poissa käytöstä, Haapala lisää.

Ympäristöterveydenhuollon laatimassa lausunnossa todetaan, että keskikerrosta voidaan käyttää, jos rakennuksessa tehdään tiivistyskorjauksia, joissa epäpuhtauksia ei poisteta, mutta niiden kulkeutuminen sisäilmaan estetään.

– Kyseinen menettely edellyttää aina korjauksen valvontaa ja seurantaa. Käytön jatkuessa tilapäisin toimenpitein on käyttäjien olosuhteita seurattava aktiivisesti ja suunnitelmallisesti, lausunnossa huomautetaan.

Rakennustarkastaja Olli Lahtosen mukaan rakennuksessa on tehty tiivistyksiä ja pyritty estämään ilman kulkeutuminen kellarista ja yläkerrasta keskikerrokseen. Lisäksi kellari on alipaineistettu.

Rakenteita ei voida hänen mukaansa avata niin kauan kuin päiväkoti on toiminnassa. Kesällä päiväkoti siirtyy koulun tiloihin ja silloin rakenteita päästään avaamaan.

– Korjaussuunnittelua tehdään yhtäaikaisesti purkutöiden kanssa. Tällöin suunnittelija ei joudu arvailemaan tilannetta vaan näkee millainen ja minkä kuntoinen purettu rakenne on. Seurantasuunnitelmaa ja merkkiainekoetta on pyydetty tutkimusraportin tehneeltä konsultilta, Lahtonen kertoo.

Savumerkkiainekokeella testataan alipaineistuksen toiminta.

Päiväkoti Satakielessä Ihodessa on tällä hetkellä 21 lasta, joista 5 on alle 3-vuotiaita. Satakieli on kunnan ainoa vuoropäiväkoti.

Päiväkodissa aloittaa lähiaikoina kaksi uutta lasta, joista toisella on vuorohoidon tarvetta ja toisen sisarus on jo päiväkodissa.

Haapala kiistää, että Ihodesta voisi saada päivähoitopaikan pelkästään vuorohoitotarpeen perusteella

 

tai jos on isompi sisarus päiväkodissa.

– Muutkin voivat saada paikan. Hakemuksia punnitaan tapauskohtaisesti, Haapala kertoo.

Kunnanhallitus päätti 4.3. vuokrata siirrettävät päiväkotitilat Temporary Space Nordic Oy:lta. Rakennustarkastaja Lahtosen mukaan on tarkoitus, että kyseiset tilat ovat käytössä jo 14.4., joka on Lounais-Suomen aluehallintoviraston uhkasakkovaatimukseensa asettama määräaika.

Parhaillaan Ihodeen suunnitellaan 30-paikkaista uudisrakennusta korvaamaan Päiväkoti Satakielen tulipalossa vuonna 2017 tuhoutuneet tilat.

Haapalan mukaan suunnitteilla olevassa päiväkodissa on tilaa 30 lapselle eli kahdelle ryhmälle.

Elokuussa voimaan tuleva yli 3-vuotiaiden ryhmäkoon pienennys ei Haapalan mukaan tule vaikuttamaan päiväkotipaikkojen riittävyyteen Ihodessa.

– Tämä asia on aluehallintoviraston tarkastusten yhteydessä tullut myös esille, eikä sillä pitäisi olla meille suuria vaikutuksia. Päiväkodissa olisi uudistuksen jälkeen seitsemän lasta yhtä kasvattajaa kohden nykyisen kahdeksan sijaan.

Kunnallisten päiväkotien ja yhden perhepäivähoitajan ohella Pyhärannassa on ollut palveluseteli käytössä vuodesta 2018.

– Aloitin yhden yksityisen päiväkodin kanssa neuvottelut palveluseteliasiakkuudesta viime viikolla. Yksi lapsi on menossa kunnan ulkopuolelle päivähoitoon. Toisen päiväkodin kanssa neuvottelut ovat alkamassa lähiaikoina. Kiinnostusta palveluseteliin on ollut nyt enemmän.

Pyhärannan päiväkodin kolme yksikköä

Päiväkoti Tuiskuranta, Rohdainen

 • 15 lasta, joista kuusi on alle 3-vuotiaita.
 • Päiväkodissa työskentelee lastentarhanopettaja sekä kolme lastenhoitajaa, joista yksi on osa-aikainen.
 • Osa-aikainen ja toinen täyttä päivää tekevä lastenhoitaja ovat määräaikaisessa työsuhteessa.
 • Kaikkiaan Rohdaisten alueella asuu 34 alle esikouluikäistä.

Päiväkoti Kirsikka, Reila

 • 12 lasta, joista kaksi on alle 3-vuotiaita.
 • Päiväkodissa työskentelee lastentarhanopettaja sekä kaksi lastenhoitajaa.
 • Kaikkiaan Reilassa asuu 29 alle esikouluikäistä.

Päiväkoti Satakieli, Ihode

 • 21 lasta, joista viisi on alle 3-vuotiaita.
 • 1.4. alkaen 25 lasta, joista kahdeksan on alle 3-vuotiaita. Heistä neljä on vuorohoidossa.
 • Satakieli on ainoa vuorohoitoa tarjoava päiväkoti.
 • Ihodessa toimii lisäksi yksi perhepäivähoitaja, jolla on hoidossaan neljä lasta.
 • Ihoden alueella asuu 44 alle esikouluikäistä.

Ihodelaisperheelle tarjottiin varhaiskasvatuspaikkoja Reilasta

Ihodessa perheensä kanssa asuva Minna Roos suunnitteli töihin paluuta maaliskuun alusta alkaen. Perheessä on kolme lasta. Roos haki paikkoja lapsilleen päiväkoti Satakielestä Ihodesta, vaikka häntä arveluttivat väistötiloissa olevan päiväkodin tilanne sekä se, että pian koulun ja päiväkodin pihalla käynnistyisivät uuden päiväkodin rakennustyöt.

– Halusin tietää, miten turvallinen päiväkoti on, ja päättää sen jälkeen mitä teemme, Roos kertoo.

Ihoden päiväkodin turvallisuudesta ei tarvinnut keskustella, sillä Roosille ilmoitettiin, ettei perheen lapsille järjesty paikkaa Ihodesta. Pyhärannan päivähoitopaikoista tällä hetkellä vastaava talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala vahvistaa, että perheen kolmelle lapselle ei ollut mahdollista tarjota paikkoja Ihodesta.

Roosin perheen lapsille tarjottiin paikkoja Reilassa sijaitsevasta Päiväkoti Kirsikasta. Vanhempien Uuteenkaupunkiin suuntautuvan työmatkan kannalta hankalan sijaintinsa lisäksi Reilan päiväkodissa mietityttivät siellä juuri havaitut sisäilmaongelmat.

– Päätin, että mieluummin otan taloudellisen tappion ja jään vielä kotiin lasten kanssa kuin vien heidät sisäilmaongelmaiseen päiväkotiin, Roos sanoo.

Roos kertoo, että heille tarjottiin kunnasta myös palveluseteliä yksityiseen päiväkotiin Uudessakaupungissa. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan tuntunut perheestä hyvältä, sillä nyt 5-vuotias esikoinen joutuisi yhden vuoden jälkeen siirtymään takaisin Ihodeen esikouluun.

Roosin perhe muutti rakentamaansa taloon Ihodeen marraskuussa 2018. Pyhäranta ja Ihode tuntuivat muun muassa remontoidun ja laajennetun kyläkoulunsa vuoksi houkuttelevalta.

– Ajattelin, että kun lähden aamulla töihin, ajan aina päiväkodin ohi, mutta ei se sitten niin mennytkään.

Roos pohtii, että jos hän olisi tiennyt, miten Ihoden päivähoidon ongelmia kunnassa myöhemmin hoidettiin, he olisivat miettineet asuinpaikkaansa toiseen kertaan.

– En sano, että olisimme valinneet toisin, mutta ainakin asiaa olisi harkittu, Roos sanoo.

Hän kuitenkin painottaa, että Pyhärannassa on kuntalaisten ja etenkin lapsiperheiden kesken hyvä henki yli kylärajojenkin.

– Mekin kyläillään paljon Reilassa ja Rohdaisissa.

Jutusta on 10.3. kello 9.55 poistettu yksityishenkilöiden terveydentilaa koskevia näkemyksiä.