Pyhärannassa kanteluiden suma

0
Arkistokuva: Hanna Hyttinen

Pyhärannan kunnasta on viime ja tämän vuoden aikana tehty lukuisia kanteluita niin kunnalle, Turun hallinto-oikeudelle, Lounais-Suomen aluehallintovirastolle kuin eduskunnan oikeusasiamiehellekin.

Kuntalaisten tekemät kantelut koskevat muun muassa Ihoden päiväkotiasiaa, koulujen tiloja sekä esimerkiksi sosiaalihuoltolain alaisia päätöksiä. Lisäksi hallintokanteluita on tehty vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiön ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Mauri Helmisen (kok) toimintatavoista.

Kunnan tulehtuneesta tilanteesta kertoo omaa kieltään esimerkiksi se, että 27. tammikuuta valtuutettu ja hallituksen jäsen Helka Huttela (kesk) esitti hallituksen kokouksessa varoituksen antamista vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiölle. Varoituksen antamista Huttela perusteli muun muassa sillä, että Hiitiö olisi jättänyt vastuullaan olevia tehtäviä tekemättä sekä levittänyt väärää tietoa.

Huttelan esitystä kannatti Jyrki Nurmi (Yhteinen Pyhäranta). Varoitusta ei kuitenkaan annettu, sillä hallituksen muut jäsenet eli kokoomuksen Mauri Helminen, Mervi Puonti ja Teija Valmunen-Karru sekä demareiden Jukka Heinonen ja Markku Poskiparta eivät nähneet varoitukselle aihetta.

Vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiön toiminnasta järjestettiin kuitenkin helmikuussa hallituksen haastattelu. Tämän kuulemisen taustalla oli kuntalaisen tekemä hallintokantelu, joka liittyi Hiitiön toimintaan muun muassa sosiaalitoimen alaisten asioiden hoidossa.

Hallitus päätti Hiitiön kuulemistilaisuuden järjestämisen lisäksi myös muista ”tarvittavista toimenpiteistä”. Laitilan Sanomat kyseli, millaisista toimenpiteistä hallitus on päättänyt, koska ne eivät pöytäkirjasta ilmene. Talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapalan mukaan tällaista päätöstä ei ole tehty, vaan kyseessä on virhe asiakirjassa.

Asiakirjojen epäselvyydet ja puutteellisuudet ovat yksi osa kunnan sekavaa vyyhteä.

Esimerkiksi 27.1. pidetyn hallituksen pöytäkirja hyväksyttiin vasta 17.2. hallituksen kokouksessa. Hallitus käsitteli tuolloin useita kanteluita, joiden sisältö ei julkisesti esille asetetuista asiakirjoista selviä juuri lainkaan.

Pyhäranta onkin valinnut linjan, että kanteluista jaetaan tietoa julkisesti mahdollisimman vähän tai ei lainkaan.

Laitilan Sanomat ei pyynnöstä huolimatta saanut 27.1. olleen hallituksen kokouksen pöytäkirjaa. Kun torstaina asiaa kysyttiin uudestaan puhelimitse, se kuitenkin luvattiin antaa kunnanvirastosta noutamalla.

Lisäksi Laitilan Sanomat on saanut tietoonsa, että Turun hallinto-oikeudelle on tehty ainakin kymmenen kantelua, jotka liittyvät sosiaalihuoltolain alaisiin päätöksiin. Ne on Pyhärannan mukaan käsitelty hallituksen kokouksissa, mutta niistä ei annettujen käsittelypäivämäärien perusteella löydy julkisesti esillä olevista kokouspöytäkirjoista ainuttakaan mainintaa, vaan pykälät puuttuvat kokonaan.

Laitilan Sanomien tietojen mukaan edes kunnanhallitus ei ole ollut tietoinen kaikista tehdyistä kanteluista eikä hallituksen nimissä kanteluihin annettujen lausuntojen sisällöistä.

Hallitukselle osoitettuihin lausuntopyyntöihin ovat pääosin vastanneet viranhaltijat, lähinnä nyt jo kunnasta irtisanoutunut arjentuenpäällikkö Sirpa Ruotsalainen tai vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiö. Myös Turun hallinto-oikeus on kiinnittänyt käytäntöön huomiota ja on lähettänyt kunnalle selvityspyynnön.

Pyhärannan viesti on ristiriitainen: yhdessä lausunnossa vakuutetaan, että hallitus on käsitellyt kaikki oikaisuvaatimuspyynnöt, mutta toisessa lausunnossa linjataan, että ”kaikkien valitusten sisältö ei ole tullut kunnanhallituksen tietoon, mutta kunnanjohtajalla on tästä vastuu.”

Pyhärannan kunnassa vireillä olevissa kanteluasioissa valmistelu- ja tiedotusvastuu on pääosin talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapalalla.

 

Miten luonnehtisit Pyhärannan tilannetta, kun kanteluita on tehty niin paljon, monille tahoille ja eri asioista?

– Nämä kantelut juontavat pitkälle tähän päiväkotiasiaan, josta ollaan niin eri mieltä. Poliittiset asetelmat ovat sellaiset, että tilanne kärjistyy muissakin asioissa.

Miksi esimerkiksi nämä sosiaalihuollon päätöksistä tehdyt kantelut on salattu niin, että koko pykälää ei ole edes merkitty hallituksen julkisesti esille asetettuun esityslistaan tai pöytäkirjaan?

– Se johtuu teknisistä syistä. Emme pysty salattua asiaa laittamaan listaukseen. Nyt asianhallintaohjelmisto on muuttumassa, jonka jälkeen saamme nekin asiallisesti näytettyä verkossa.

Miksi tehdyt valitukset ja kantelut, kunnalle osoitetut lausuntopyynnöt ja kunnan vastaukset niihin puuttuvat kaikista julkisista asiakirjoista?

– Ne ovat oheismateriaalina, ei niitä ole salattu. Ne ovat kunnantalolla nähtävissä. – – Oheismateriaalia emme laita nettiin näkyviin. – – Kautta aikojen on ollut niin, että jos on arkaluontoinen aihe, vaikka asia on julkinen, niin viranomaiset käyttävät oheismateriaalia viitetietona, että se ei vaikuttaisi niin paljon päätöksentekoon.

Onko Pyhärannan kunnanhallitus käsitellyt tai nähnyt kaikki hallituksen nimissä [esimerkiksi hallinto-oikeudelle tai aluehallintovirastolle] annetut lausunnot ennen kuin ne on lähetetty?

– Nyt kun asiasta on tullut paljon keskustelua, niin pyritään viemään jokainen lausunto kunnanhallitukseen.