Turun yliopistolaajentaa DI-koulutustaan

0
Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula (keskellä) ja koulutuspäällikkö Sari Stenvall- Virtanen olivat kertomassa DI-koulutuksen alkamisesta. Kauppakamariosastosta kuulolla olivat Johanna Luukkonen (oik. alhaalla), Jarkko Heinonen, Jari Virtanen, Juha-Matti Päivölä, Raimo Rantanen, Jarno Salminen, Mauri Kontu ja Marita Frimodig.

Virpi Adamsson

Tulevilla vakkasuomalaisilla teekkareilla on enemmän mahdollisuuksia opiskella lähellä kotiseutua kuin ennen. Turun yliopistossa käynnistyvät ensi syksynä uutena kone- ja materiaalitekniikan diplomi-insinöörien koulutusohjelmat entisten bio- ja tietotekniikan ohjelmien lisäksi

Uusiin koulutusohjelmiin otetaan sata opiskelijaa. Kaikkiaan aloituspaikkoja on 273.

Uusien koulutusohjelmien sijoittuminen Turkuun on luonnollista, sillä vain Uudellamaalla on pitkän matematiikan opiskelijoita enemmän kuin Varsinais-Suomessa. Alue on myös tärkeä rekrytoinnin kannalta.

Vakka-Suomen elinkeinoelämälle laajeneva koulutustarjonta on tervetullut uudistus. Jotta siitä saataisiin irti kaikki mahdollinen, Uudenkaupungin kauppakamariosasto on lähtenyt ajamaan lahjoitusprofessuurin perustamista.

Kauppakamariosasto aikoo sitoutua professuuriin 60 000 eurolla vuodessa seuraavan viiden vuoden aikana. Edellytyksenä on, että vastaava summa löytyy Vakka-Suomen alueen yrityksiltä, kunnilta tai muilta lahjoittajilta.

Laitilan kaupunki on jo päättänyt osallistua lahjoitusprofessuuriin 5 000 eurolla vuosittain. Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen on innoissaan uusista koulutusmahdollisuuksista, jotka vastaavat juuri siihen, millaista henkilöstä Vakka-Suomessa tarvitaan.

– Lahjoitusprofessuuri puolestaan antaa tarttumapintaa Turkuun ja myös sieltä tänne päin. Pystymme keskustelemaan samassa pöydässä ja kertomaan, mitä yrityksille kuuluu. Sitä kautta vakkasuomalaiset yritykset saavat paremmin näkökulmansa esille, Luukkonen sanoo.

Uudenkaupungin elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen painottaa myös mahdollisuutta verkostoitua yliopistolle. Silloin sen osaaminen pystytään kanavoimaan alueen käyttöön tuomaan lisää kilpailukykyä.

– Se merkitsee suoraa linkkiä Turkuun, jonne on nyt muodostumassa teknillinen tiedekunta. Keskeisintä on yhteys tutkimus- ja kehitystoimintaan, jolloin yhteistyökumppaneita on helpompi löytää.

– Opiskelijat tuovat tieto-taitonsa yritysten käyttöön. Heidän kauttaan syntyy helpommin yhteistyökuvioita, diplomityön tekijöitäkin löytyy helposti.

Vakka-Suomen lahjoitusprofessuurin kärjeksi on suunniteltu termodynamiikka, joka on perustana energian käytössä, kierrossa, varastoinnissa sekä monilla ympäristötekniikan alueilla. Heinosen mukaan suunniteltu lahjoitusprofessuuri palvelisi alueen elinvoimaisuutta monella tapaa.

– Se olisi osana kokonaisuutta, johon on tulossa myös aurinkoenergiaan ja akkutekniikkaan liittyvät professuurit.

Säkylästä kotoisin oleva Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula korostaa opiskeluajan tärkeyttä. Päätös opiskelupaikkakunnasta määrittelee koko loppuelämää.

– Yliopisto-opiskelijat alkavat sitoutua kasvukeskuksiin, joissa opiskelevat. He rakentavat verkostojaan yrityksiin, saavat työkokemusta ja löytävät puolison. Eivätkä välttämättä enää palaa kotiseudulle, vaikka sieltä löytyisikin töitä.

– On tärkeää, että Turku pystyy tarjoamaan diplomi-insinöörikoulutusta myös vakkasuomalaisille nuorille.

Yritysten kannalta kyse on siitä, saavatko ne riittävästi seudulla asuvaa, osaavaa työvoimaa. Laajeneva teknillinen opetus Turussa antaa paljon alueen yrityksille.

– Se tuo mukanaan professoreiden ja teekkarien myötä tutkimushankkeita ja startup-yrityksiä. Ja mitä lähempänä koulutus on aluetta, sitä merkittävämpää hyöty on, Hannula arvioi.

Nuorien jääminen omalle seudulle kirittää alueen kilpailukykyä. Isot yritykset liikkuvat tarvittaessa osaamisen perässä. Nuori, osaava työvoima tuo myös hyvinvointia. Hannula muistuttaa, että verotulojen muodossa asiasta hyötyvät myös ne, jotka eivät ole työelämässä.

– Hyvä yliopisto hengittää samaan tahtiin ympäristön kanssa. Se on vuorovaikutuksessa kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa. Se tarvitsee aluetta, jonne tuoda tietonsa ja jonka kanssa vuorovaikutuksessa toteuttaa työtään.

Viisivuotisen lahjoitusprofessuurin hinta on kokonaisuudessaan 600 000 euroa. Uudenkaupungin kauppakamariosaston puheenjohtaja Marita Frimodig kertoo rahoitusta kerättävän koko ajan myös alueen elinkeinoelämältä.

– Tämä on tärkeä yhteinen ponnistus alueen kehittymisen ja elinvoiman eteen.

Termodynamiikka on Frimodigin mukaan valikoitunut professuurin aiheeksi, koska se nivoutuu osaksi muita lahjoitusprofessuureja oleellisena osana perusopintoja. Sitä tarvitaan eri aloilla laivanrakennuksesta, akkuteollisuuteen ja prosessiteollisuuteen.

Termodynamiikka on tärkeä osa kone- ja materiaalitekniikan koulutusta, joihin Turun yliopisto sai koulutusoikeudet.

Uudenkaupungin kaupunginhallitus päättää ensi maanantaina lähtemisestä mukaan professuurin perustamiseen 15 000 eurolla vuosittain. Asia palautui edellisessä kokouksessa lisäselvityksiä varten uudelleen käsiteltäväksi.