Vakka-Suomen maaseutuhallinto kartoittaa maatilojen kausityövoiman tarvetta – Maakunnan TE-toimistoon ilmoittautuu tällä hetkellä valtavasti lomautettuja työntekijöitä

0
Lomautetuista toivotaan saatavan apua maatalouden työvoimapulaan. Arkistokuva: Eija Isotalo

Koronaepidemia pysäyttää kausityöläisten pääsyn Suomeen maaliskuun päättyessä.

– Akuutisti tämä vaikuttaa maatilojen työvoiman saatavuuteen ja Suomen huoltovarmuuteen. Meillä kaikilla on yhteinen huoli, joka vaatii nopeita ja konkreettisia toimenpiteitä, Vakka-Suomen maaseutuhallinto viestittää.

Vakka-Suomen maaseutuhallinto kartoittaa maatilojen kausityövoiman tarvetta kyselyllä, jote he voivat auttaa maatilayrittäjiä konkreettisin keinoin mahdollisimman nopealla aikataululla.

– Kyselyn suunnitteluun on osallistunut Varsinais-Suomen kuntien maataloushallinnon YTA-alueet, MTK, ELY-keskus ja TE-toimisto. Kyselyn tuloksia on tarkoitus käyttää konkreettiseen työnvälitykseen työvoimatarpeiden tyydyttämiseksi. Työnvälitystä toteuttaa Varsinais-Suomen TE-toimisto yhdessä yhteistyökumppaneittensa kanssa.

Maaseutuhallinto toivoo, että kyselyyn vastataan mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään 6. huhtikuuta. TE-toimisto käsittelee vastauksia sitä mukaa kun niitä saadaan.Kyselyyn pääsee osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/5996B7616EDF24EA

Maaseutuyrittäjä voi halutessaan ilmoittaa työpaikan TE-palvelujen sivuille.

– Tärkeää tässä tilanteessa on, että kaikki avoimet paikat näkyisivät www.te-palvelut.fi -sivustolla eli entisessä mol.fi -palvelussa. Pyydämmekin, että avaatte työpaikkailmoitukset mahdollisimman pian, Varsinais-Suomen TE-toimistosta tiedotetaan.

TE-toimisto lähettää työtarjouksia työnhakijoille, mutta se edellyttää, että paikka on avattu julkiseen hakuun. – Tällä hetkellä TE-toimistoon ilmoittautuu valtava määrä joko tilapäisesti tai pysyvästi lomautettuja henkilöitä, joiden joukosta voisi löytyä työvoimaa tilapäisesti.