Varppeen koulun sisäilmaremontin kustannukset puhuttivat valtuustoa

0
Varppeen koulun syksyllä 2019 ryöpsähtäneitä sisäilmaongelmia on ryhdytty parantamaan erilaisilla remonteilla. Nyt kokonaiskustannuksista kootaan tietoa päättäjille.

Laitilan kaupunginvaltuustossa herätti ihmetystä, että siltä pyydettiin peräti 500 000 euron suuruinen määräraha Varppeen koulun sisäilmaremonttiin liittyen. Summa vastaa suuruudeltaan sitä, joka pian Tuunaan valmistuvan Pähkinäpensaan päiväkodin kustannusarviosta on säästynyt.

500 000 euron remonttitarve koskee uimahallin tiilivuorauksen uusimista.

– On hienoa ja poikkeuksellista, että kohta valmistuvan Pähkinäpensaan päiväkodin kustannusarviosta on säästynyt peräti puoli miljoonaa euroa, valtuutettu Eero Kuisma (kesk) kiitteli, mutta hämmästeli samaan hengenvetoon sitä, miten arvokkaat säästöt on heti siirretty toiseen investointikohteeseen.

Talous on tapetilla siksikin, että Laitilan viime vuoden tilinpäätöksestä näyttää muodostuvan vuosikymmentenkin mittakaavassa historiallisen alhainen eli 2,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Se on vielä 400 000 euroa pahempi kuin mitä talousarviossa odotettiin.

Kuisma antoi sapiskaa siitä, että tällaista puolen miljoonan euron investointitarvetta ei ollut kirjattu kaupungin investointiohjelmaan.

– Siellä oli ainoastaan lukion tiilivuorauksen uusiminen. Investointiohjelman pitäisi olla uskottavampi.

Heikki Peltola (kok) oli samoilla linjoilla:

– Ihmeellistä budjettikäytäntöä, kun saman pykälän sisällä todetaan puolen miljoonan euron säätö ja siirretään se toisaalle.

Peltola esitti, että Varppeen koulun sisäilmaremontteihin käytetyt kokonaisrahat selvitetään ja tehdään selvitystä, miten paljon siihen vielä arvioidaan rahaa kuluvan.

– Julkisivuremonttiinkin on nyt menossa lähes 800 000 euroa. Nämä on järkyttäviä summia.

Teknisen valiokunnan puheenjohtaja Tuomas Vuorio (kesk) kertoi, että teknisessä toimessa on Varppeen koulun sisäilmakorjauksiin käytettyjen kustannusten kokonaisselvitys jo tekeillä.

Valtuustoa puhutti myös kaupungin henkilöstön työhyvinvointiasiat, sillä kaupunginvaltuuston oli määrä merkitä tiedoksi viime vuonna henkilöstölle teetetty työhyvinvointikysely sekä eri yksiköiden tyhy-tavoitteet.

Pertti Pokki (sd) ihmetteli, miten valtuusto voi merkitä ne tiedoksi, kun näitä tietoja ei ole valtuustolle lainkaan toimitettu.

– Ei tästä kohdasta käy mitenkään ilmi, millä tolalla meillä on työhyvinvointi. Eihän tämä avaa tätä ollenkaan, päivitteli Janne Kuusisto (Tasapainon puolesta).

– Laitilassa työhyvinvointi on ollut keskeisellä sijalla Laitilassa viime vuosina. Pitäisihän tästä selvityksestä saada enemmän irti, Eero Kuisma (kesk) sanoi ja muistutti, että työyhteisöjen mahdolliset kipukohdatkin pitää tulla rakentavasti käsitellyksi.

Janne Kuusisto esitti asian palauttamista hallitukselle, mutta valtuusto päätti lopulta käsitellä asiaa omassa seminaarissaan myöhempänä ajankohtana.

Laitilan kaupunginvaltuuston kokouksen asialistalla puolet varsinaisista asioista koski valtuustoaloitteita. Tämä johtuu siitä, että kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuustoaloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.

Keskeneräisiä valtuustoaloitteita on vuosilta 2018–2020.