Ehdota yhdistyville kyläkouluille nimeä

0
Laitilan kyläkoulujen vanhempainyhdistykset järjestivät yhteistyössä liikenneturvallisuuspäivän Untamalan koululla viime syksynä. Liikenneturvallisuuspäivän aikana myös jumpattiin yhdessä koulun kentällä.

Laitilan viisi kyläkoulua, eli Itäkulman, Kodjalan, Soukaisten, Suontaan ja Untamalan koulut, yhdistetään ensi lukuvuoden alusta lähtien hallinnollisesti yhdeksi 1.–6. vuosiluokkien kouluksi.

Yhdistetyn koulun toimipisteistä käytetään jatkossakin koulutalojen mukaisia nimityksiä. Yhdistetylle koululle annetaan kuitenkin lisäksi yhteinen nimi, jonka valintaan oppilailla ja huoltajillakin on mahdollisuus vaikuttaa.

Koululle on jo ehdotettu nimeksi Kalevan, Lykyn, Ahomaan, Taipaleen, Kylänurmikan ja Aapiskukon koulua sekä Laitilan kyläkoulut -nimeä. Nimiehdotuksia annetaan Webropol-kyselyn avulla ja kysely päättyy 30.4. Sivistysvaliokunta päättää nimen 14.5. kokouksessa.

Oppilaat ja huoltajat voivat antaa äänensä jo tehtyihin nimiehdotuksiin tai ehdottaa jotain muuta nimeä. Vaikuttamismahdollisuus on kyläkoulujen oppilailla ja heidän huoltajillaan – pois lukien nykyiset kuudesluokkalaiset huoltajineen, he kun eivät ole kyläkoululaisia enää ensi syksynä, kun kyläkoulujen yhdistyminen astuu voimaan.

Laitilan kyläkoulujen koulukohtaiset oppilasmäärät vaihtelevat 26–57 oppilaan välillä.

Yhteensä kyläkouluissa on tänä lukuvuonna 230 oppilasta.

Ennusteen mukaan lukuvuonna 2025–2026 kyläkouluissa on edelleen yhteensä 230 oppilasta ja kouluittain oppilaiden määrä vaihtelee 22–66 välillä.

Laitilan kyläkouluilla on yhteinen virkarehtori, jonka lisäksi kullekin koululle on nimetty niin sanottu vastuuopettaja.