Kalantiin rakennetaan säävarmaa sähköverkkoa, valokuituverkkoa ja saneerataan katuvaloja

0
Kartta Kalannin kaapelointitöistä löytyy osoitteesta https://www.vsv.fi/saavarma-sahkoverkko.

Vakka-Suomen Voima vahvistaa jakeluverkkoaan häiriöttömän sähkönjakelun varmistamiseksi aloittamalla Kalannin taajama-alueen kaapelointiurakan.

– Maastosuunnittelu on aloitettu ja alueen maanomistajiin ollaan yhteydessä urakan edetessä. Kaivuutyöt aloitetaan huhtikuussa. Urakkaan kuuluu keskijänniteilmajohtojen saneerausta maakaapeliksi noin 9 kilometriä ja noin 30 km pienjännitekaapelia, VSV tiedottaa

Lisäksi urakassa asennetaan kahdeksan uutta puistomuuntamoa. Urakoitsijana toimii Vertek Oy.

– Kaivuutyöt jatkuvat syksyyn 2020 saakka. Urakan purku- ja jälkityöt tullaan tekemään vuoden 2021 kevään aikana.

Kaapelointityö toteutetaan yhdessä valokuitua rakentavan Vakka-Suomen Puhelimen ja katuvaloja saneeraavan Uudenkaupungin kaupungin kanssa.