Kaupunki maksaa 160 000 euroa saadakseen omistamansa tontin käyttöönsä

0
Puhelinosuuskunnan masto on seissyt samassa paikassa jo lähes 40 vuotta. Nyt se on tarkoitus siirtää aivan huoltorakennuksen välittömään läheisyyteen ja muuttaa haruksettomaksi, jolloin maston ympäriltä vapautuu lähes kaksi hehtaaria maata rakennuskäyttöön.

Alueella on rasitteeksi muodostunut puhelinosuuskunnan telemasto, jonka varoalue pitää panttivankinaan lähes kahden hehtaarin kokoista maa-aluetta. Kaupunki omistaa tästä alueesta noin hehtaarin, yksityiset vajaan hehtaarin.

Laitilan kaupunginvaltuusto päätti maanantaina reilun tunnin pituisen vilkkaan keskustelun jälkeen, että kaupunki osallistuu Laitilan Puhelinosuuskunnan (LPO) omistaman telemaston siirtoon 161 900 eurolla.

Päätös syntyi äänestämällä: valtuutetuista 19 kannatti ja 11 vastusti puhelinmaston siirtoa eli hankkeelle esitettyä noin 160 000 euron määrärahan myöntämistä.

Masto sijaitsee entisen jätevedenpuhdistamon takana. Alue heräsi horroksesta, kun suomalainen puutalojen rakennusyhtiö Sisco kiinnostui siitä muutama vuosi sitten puutalokerrostalojen rakennusalueena. Sisco ilmoitti aikovansa rakentaa alueelle pikaisella aikataululla puukerrostaloja ja satoja asuntoja.

Sittemmin hanke kaatui, ja viime syksynä Sisco asetettiin konkurssiin.

Laitila ehti kuitenkin laatia alueelle kaavan, joka vastasi nimenomaan suunnitellun puukerrostalohankkeen tarpeita. Alueelle ei ole toistaiseksi tiedossa käyttötarkoitusta.

Laitilan tekninen johtaja Mika Raula perusteli valtuutetuille maston siirron tärkeyttä sillä, että näin mahdollistuu alueen tehokkaampi maankäyttö ja aluesuunnittelu. Raulan mielestä alueen kaavaa tulisi muuttaa niin, että sille sallittaisiin myös liike- ja palvelurakentaminen. Tätä varten alueelle tarvittaisiin lisää rakennusalaa, jotta rakentamiseen saadaan väljyyttä.

Toisekseen alueelle mahdollisesti rakennettavien kiinteistöjen rakentaminen kauemmas Kasitiestä mahdollistaa sen, että uudistuvan Kasitien vuoksi rakennettava meluaita voi olla nyt suunniteltua matalampi. Raula pitää suunniteltua 2,5-metristä meluaitaa hyvin ongelmallisena, koska se peittää pahoin näkyvyyden alueelle.

Kaupungilla ei ole puhelinosuuskunnan kanssa olemassa sopimusta maston sijoittamisesta osin kaupungin maalle, eikä esimerkiksi vuokra-aikaa ole lainkaan määritelty. Kaupunki ei ole myöskään koko maston olemassaolon aikana eli noin 40 vuoden aikana tiettävästi perinyt alueesta LPO:lta vuokraa.

Masto on rasite ja sen ympärillä on vajaan kahden hehtaarin suuruinen maa-alue, jolle ei voi nykyisen maston varoalueiden vuoksi rakentaa. Ongelmana ovat erityisesti 75-metrisen maston kolme harusta eli maahan ankkuroitua tukivaijeria.

Kaupunki omistaa tästä vajaan kahden hehtaarin suuruisesta maa-alueesta noin hehtaarin, muu alue on yksityisten omistuksissa.

Raula korosti, että kaupunki on ollut maston siirrossa aloitteellinen. Viime syksynä maston siirtoa käsiteltiin pariin otteeseen kaupunginhallituksessa, tuolloin aloitteellinen osapuoli oli LPO. Syksyllä kaupunginhallitus luopui hankkeesta, koska katsoi noin 160 000 euron satsauksen liian kalliiksi.

LPO on ilmoittanut huoltavansa nykyisen telemaston tänä vuonna ja huollon kustannukset ovat hieman alle 320 000 euroa. Kaupungin reilun 160 000 euron summalla saadaan maksettua uuden maston kulut.

Maston siirtoa – ja 162 000 euron maksua – vastustaneet korostivat erityisesti, ettei hankkeeseen ole varaa nykyisessä taloustilanteessa, jota koronakriisi tulee entisestään painamaan alas. Osa piti hanketta sinänsä kaupungille turhana.

– Onko meillä Laitilassa rahasta pulaa vai ei? Me tehdään talouden tasapainottamistoimia ja väännetään valiokunnissa muutaman tuhannen euron summista, esimerkiksi varhaiskasvatuksen osalta, hämmästeli ensimmäisenä puhujapönttöön ehättänyt Janne Kuusisto (Tasapainon puolesta – IPU), joka esitti hankkeesta luopumista.

Hänen jälkeensä kuultiin vastakkaista kantaa edustanutta keskustan Eero Kuismaa :

– Meijerin alueella on kuljettava elinkeinopolitiikka etukenossa, muuten ei kaupunkikuvamme eikä taajamakeskuksemme houkuttelevuus riitä.

Hankkeen kannattajien puheenvuoroissa nousikin esiin, että alueeseen satsaaminen on panostamista kaupungin elinvoimaisuuteen.