Koronakaranteenivaikuttaahoitomaksuihin

0
Laitilassa varhaiskasvatukseen on osallistunut koronakriisin aikana vain kourallinen lapsia normaalitilanteeseen verrattuna. Viitekuva.

Laitilan kaupunginhallitus esittää, ettei Laitilan kaupunki peri varhaiskasvatusmaksua huhtikuulta niiltä perheiltä, joiden lapset eivät osallistu varhaiskasvatukseen 23.3.–13.4. välisenä aikana. Päätöksen asiassa tekee sivistysvaliokunta.

Suomessa on poikkeusolot koronavirustilanteen vuoksi ja siihen liittyen valtioneuvoston 20.3. antama suositus on, että varhaiskasvatuksessa olevien lasten hoito järjestetään kotona ainakin 13.4. saakka. Laitilassa valtaosa varhaiskasvatuksen piirissä olevista on ollut kotihoidossa.

Tämän viikon maanantaina Suomen hallitus päätti jatkaa aiemmin päätettyjä rajaustoimia koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi kuukaudella eli 13. toukokuuta asti. Rajaustoimet koskevat varhaiskasvatuksen lisäksi esimerkiksi perusopetusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on suositellut, että kunnat jättäisivät poikkeustilanteen vuoksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja perimättä ajalta, jolloin huoltajat vastaavat itse lapsensa hoidosta. Kunnat voivat kuitenkin tehdä maksujen perimisestä tai maksujen alennuksesta omia päätöksiään.

Vakka-opisto hyvittää osan maksuista

Myös esimerkiksi Vakka-Suomen kansalaisopiston kurssitoiminta on pääosin keskeytetty koronavirustilanteen vuoksi. Opistolla oli maaliskuun lopussa lähes 5 500 kurssilaista rekisterissään.

Kaupunginhallituksen hyväksymä yleinen linja on, että opiston kurssimaksuista tehdään hyvitys jäljellä olevien tapaamiskertojen tuntimäärien suhteessa, kuitenkin niin, että minimipalautus on 15 euroa.

Jos lyhytkurssi peruuntui, palautetaan koko kurssimaksu. Mikäli lyhytkurssi jäi koronatilanteen vuoksi kesken, niin palautus tehdään yleisen linjan mukaan. Jos lyhytkurssista jäi kuitenkin pitämättä yli puolet, palautetaan koko kurssimaksu.

Jos kurssi jatkuu verkossa, kurssimaksua ei lähtökohtaisesti palauteta. Jos kuitenkin etäopiskelu ei vaikkapa laitteiden puutteen vuoksi ole mahdollista, niin kurssimaksun palautusta voi erikseen pyytää. Tällöin palautus tehdään yleisen linjan mukaan.

Sellaisten jokavuotisten kurssien, joissa tyypillisesti on suhteellisen matalat kurssimaksut ja vähän kokoontumiskertoja, kurssimaksuja ei palauteta. Tällaisia ovat esimerkiksi perinnepiirit ja harvemmin kuin joka viikko kokoontuvat kirjallisuus- ja kulttuuriryhmät. Kurssilaisille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan korvaavia kertoja osana ensi lukuvuoden opetusta.