Koronakriisi on lisännytavun ja tuen tarvetta

0
Koronavirustilanteessa moni kokee pelkoa sairastumisesta ja huolta läheisten pärjäämisestä. Myös taloudelliset huolet painavat monia, sillä yli 300 000 suomalaista on yt-neuvottelujen piirissä.

Koronakriisi on ajanut monet perheet ahtaalle.

– Esimerkiksi taloudellisen tuen tarve on kasvanut ja se tulee näiden poikkeusolojen jatkuessa kasvamaan entisestään, Laitilan kaupungin johtava sosiaalityöntekijä Sanna Erholm avaa poikkeuksellista tilannetta.

Hän muistuttaa lomautusaallon jo alkaneen.

– Se leikkaa tuloja, ja toisaalta esimerkiksi lapsiperheissä kulut ovat vain kasvaneet, kun etäkoulua käyvät lapset eivät ole kouluruokailun piirissä eivätkä lapset ole hoidossa, hän vertaa.

– Kouluruokailu on oikeasti monelle pelastus, ja saattaa olla että koko viikon ainoat lämpimät ruuat syödään koulussa, Erholm jatkaa.

Laitilan kaupungin sosiaalitoimessa onkin nyt lisätty lapsiperheille kohdistettavia tukitoimia.

– Hyvinvointi lähtee siitä, että perustarpeista – kuten lämpimän ruuan saamisesta – huolehditaan.

Toisaalta hyvinvointiin vaikuttaa myös esimerkiksi se, että koronavirustilanne saattaa aiheuttaa ahdistusta. Ihmiset voivat olla hyvin huolissaan omasta tai läheistensä sairastumisesta, mutta myös eristäytyminen voi aiheuttaa ahdistusta.

– Tämä tilanne ylipäänsä voi tuntua hyvin vaikealta, kun tilanne on niin avoin. Meillä ei ole tietoa, miten pandemia etenee, eikä meillä ole mitään päivämäärää siitä, milloin tämä helpottaa.

Lisäksi poikkeusolot vaikeuttavat joidenkin jo ennestäänkin tukalaa tilannetta. Avun ja tuen tarve saattaa nyt lisääntyä esimerkiksi perheissä, joissa on jo aiemmin ollut mielenterveysongelmaa tai päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia.

Kaupungin sosiaalityöntekijät tekevät tällä hetkellä yhteistyötä eri tahojen kanssa, erityisesti varhaiskasvatuksen ja koulujen oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

– Onhan tämä tilanne hyvin haastava niille koululaisille, joilla on ollut jo aiemmin opiskelussa vaikeuksia. On tärkeää, että meillä säilyisi kokonaiskäsitys siitä,

miten lapset, nuoret ja perheet yleisesti ottaen nyt pärjäävät.

Poikkeukselliset olosuhteet ovat lisänneet keskustelutarvetta – ja siihen on Erholmin mukaan Laitilassa myös varauduttu.

– Moni haluaa purkaa ahdistusta ja keskustella poikkeusolojen aikana eteen tulleista tilanteista, kuten siitä, miten muuttunut arki saadaan sujumaan lasten kanssa. Samoin monia huolettaa esimerkiksi oma jaksaminen uudessa tilanteessa.

Erholm muistuttaakin, että vaikka poikkeusolot nyt vallitsevatkin, niin sosiaalitoimen työntekijät ovat normaalisti töissä ja tavoitettavissa puhelimitse – vaikkapa sitten keskustelutueksi.

Vallitsevat poikkeusolot ovat muuttaneet työn tekemistä melkoisesti myös Laitilan seurakunnassa: pääosin kaikki seurakunnan tilaisuudet ja kokoontumiset on peruttu.

– Vaikka emme voikaan ihmisiä kasvokkain tavata, niin on tärkeää muistaa seurakunnan työntekijöiden olevan töissä ja tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostitse tai vaikkapa tekstiviestitse, muistuttaa diakoniatyöntekijä Tiina Rehmonen Laitilan seurakunnasta.

Myös seurakunnassa on pantu merkille, että avun ja tuen tarve on kasvanut nopeasti.

– Poikkeusolot ovat nostaneet pintaan ahdistuksen tunteita ja myös taloudellisen tuen tarve on lisääntynyt.

Toisaalta kriisi on herättänyt ihmisissä myös auttamishalun.

– On ollut upeaa nähdä, miten naapuri- ja lähimmäisapu on lisääntynyt. Seurakunta vetoaa nyt laitilalaisten auttamishaluun, joka erityisesti joulun alla on perinteisesti kukoistanut, Rehmonen sanoo ja viittaa siihen, että seurakunta on käynnistänyt kampanjan kerätäkseen avustuksia taloudellista apua tarvitseville vähävaraisille laitilalaisille.

– Koronaviruspandemia haastaa erityisesti jo valmiiksi heikossa asemassa olevia. Olemme kuulleet vakuuttelua siitä, että Suomessa ei ruoka kaupasta lopu. Mutta monella ongelmana onkin se, että rahat ovat niin tiukilla. Kyllä se jo näkyy, että yhä useampi tarvitsee tukea.

Diakoniatyön kautta organisoidaan koronakriisin aikana esimerkiksi tarvitseville hävikkiruokaa ja ikäihmisille kauppa-apua. Myös keskustelutuen tarve on kasvanut, ja seurakunta onkin avannut uuden päivystysnumeron, jolla saa yhteyden joko päivystävään pappiin tai diakoniatyöntekijään.

– Jos apua tarvitsee, niin tärkeintä on ottaa yhteyttä. Kaikille apua tarvitseville pyritään apu löytämään.

Rehmonen kuvailee seurakuntien diakoniatyön toimineen aina kaikkein heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi.

– Niin on nytkin. Konkreettisen avun lisäksi haluamme pitää yllä myös tärkeää toivon sanomaa.

Kaupungin sosiaalitoimen työntekijät toimivat lapsiperheiden tukena: psykiatrinen sairaanhoitaja Merja Lemmetti 040 521 1182, psykologi Hanna Ala-Nissi 040 120 9068, perhevalmentaja Hanna Aalto 050 520 6475, perhetyöntekijät Karoline Haanpää 040 663 0143 ja Riina Iso-Pärnä 040 549 0084.

Seurakunta on käynnistänyt Laitilaan kohdistettavan keräyksen esimerkiksi kotimaanapu.fi -nettisivustolla, jossa avustuskohteen voi hakea paikkakunnan perusteella. Lisätietoja avustustavoista sekä keskusteluapua antavat diakoniatyöntekijät Tiina Rehmonen 044 568 9299 ja Liinu-Stina Kunnaala-Voicu 044 568 9204. Keskusteluapua saa myös esimerkiksi seurakunnan päivystysnumeron kautta:

02 856 539.