Kovero–Nästi-välille tulossa uusi ohituskaista – Tietyön vuoksi nopeusrajoituksia lasketaan

0
Arkistokuva

Valtatie 8:n parantaminen jatkuu Turun ja Porin välillä. Viime vuonna loppuun saatetun parannushankkeen jälkeen tielle on myönnetty lisärahoitusta, minkä ansiosta Väylä rakennuttaa tielle nyt kaikkiaan kolme ohituskaistaparia.

Hankkeessa tehdään töitä kolmella alueella: Eurajoella (Kämppä–Peränkylä), Laitilassa (Nästi–Kovero) sekä Mynämäellä. Mynämäen urakka ei ole vielä käynnistynyt, mutta töiden alkamisesta tiedotetaan myöhemmin keväällä.

Laitilassa työt alkoivat maaliskuun lopussa puuston ja pintamaan poistolla, ja huhtikuun aikana ne ovat edenneet louhintavaiheeseen. Nästi–Kovero -välillä urakka-alueen nopeusrajoitus on laskettu 60 kilometriin tunnissa työntekijöiden ja tienkäyttäjien turvallisuuden takaamiseksi.

Matalammat nopeusrajoitukset ovat tarpeen, koska alueella kulkee työmaaliikennettä, työmaa-alueelta puuttuu kaiteita ja valaistuksen purku on käynnissä. Louhintaosuuksien välittömässä läheisyydessä nopeusrajoitus on 50 km/h. Viikonloppuisin töiden tauotessa nopeusrajoituksia pyritään nostamaan niillä alueilla, joissa se on mahdollista.

Eurajoen urakka on puolestaan käynnistynyt puuston poistolla. Kaikilla urakka-alueilla tehdään myös pohjavedensuojausta ja vähennetään liikenteen meluhaittoja rakentamalla meluaitoja tai -kaiteita.

Rakennustöiden ajaksi tien nopeusrajoituksia alennetaan ja liikennettä saatetaan joutua ohjaamaan osittain kiertotielle, mikä pidentää väliaikaisesti ajoaikoja. Töiden aiheuttamia poikkeusjärjestelyjä onkin tärkeää noudattaa sekä työntekijöiden että tienkäyttäjien turvallisuuden vuoksi. Töiden vaikutukset ovat kuitenkin positiiviset pitkällä aikavälillä.

– Hankkeen päättyessä saamme nauttia kasitiestä, jossa matkanopeudet ovat tasaisempia ja ajaminen on aiempaa turvallisempaa. Ymmärrämme, että tietyöt ja alhaiset matkanopeudet häiritsevät nyt tiellä liikkumista, mutta pitkällä tähtäimellä tiellä ajamisesta tulee paljon sujuvampaa, Väylän projektipäällikkö Elina Keränen muistuttaa.

Koko hankkeen urakoitsijana toimii Destia. Töiden odotetaan valmistuvan vuoden 2021 loppuun mennessä.