Laitila ei sijoita enää työterveyshuoltoon

0
Laitilan kaupunki luovutti työterveysyksikkönsä vuonna 2018 liikkeenluovutuksella tytäryhtiölleen Laitilan Terveyskodille.

Laitilan kaupunginhallitus esittää, ettei kaupunki myönnä Laitilan Terveyskoti Oy:lle työterveyshuollon liikkeenluovutukseen liittyvää toista 100 000 euron erää rahoituksesta.

Laitilan kaupunki päätti siirtää omana tulosyksikkönään toimineen työterveyshuoltonsa tytäryhtiölleen Laitilan Terveyskodille vuonna 2018. Syynä oli päivittynyt kuntalaki, joka edellytti kuntien yhtiöittävän työterveyspalveluja tuottavat yksikkönsä, jos palveluja myydään myös kunnan ulkopuolisille tahoille, kuten yrityksille.

Terveyskoti maksoi kaupungille työterveysyksikön irtaimistosta 10 000 euron korvauksen, mutta varsinaista kauppahintaa työterveysyksiköstä ei peritty.

Kaupunki päätti tehdä työterveyshuollon hoitaakseen ottaneelle Terveyskodille enintään 200 000 euron sijoituksen niin sanottuun SVOP-rahastoon eli sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. SVOP-sijoitus on koroton ja vastikkeeton, eikä sijoittaja saa siis vastikkeeksi yhtiön osakkeita tai muuta vastiketta.

Sijoitus päätettiin tehdä kahdessa erässä siten, että ensimmäinen 100 000 euron suuruinen erä maksettiin liikkeenluovutuksen yhteydessä 1.9.2018. Toinen 100 000 euron erä oli määrä maksaa tänä vuonna, mikäli Terveyskodin vuoden 2019 tilinpäätös antaa maksuun aihetta.

Nyt kaupunginhallitus esittää valtuustolle, ettei kaupunki myönnä Terveyskodille työterveyshuollon liikkeenluovutukseen liittyvää toista 100 000 euron erää rahoituksesta.