Laitilan risteys ja pyörätie Uuteenkaupunkiin taloutta elvyttämään? – Rakennushankkeita on tarjolla pitkä lista

0
Laitilan risteyksestä on tehty jo vuosikymmenien ajan suunnitelmia. Nyt urakkaa esitetään vietäväksi läpi koronan kolhiman talouden elvytyshankkeena. Arkistokuva.

Maanantaina kokoontuneelle Varsinais-Suomen maakuntahallitukselle esiteltiin liikennehankkeita, joita maakunnassa olisi mahdollista käynnistää elinkeinoelämän ja rakentamisen elvyttämiseksi. Suomen hallitus linjasi huhtikuun kehysriihessä antavansa toukokuussa kolmannen lisätalousarvionsa, jossa on tarkoitus käynnistää talouden nopeaa elpymistä tukevia hankkeita.

Varsinais-Suomen liiton edunvalvoja Janne Virtasen laatimalla listalla nopeaan toteutukseen mahdollisia liikenneinfrahankkeita ovat Laitilan seudulta Kasitien Laitilan kohdan rakentaminen sekä Laitilan ja Uudenkaupungin välinen pyörätie.

Esille tuotujen liikennehankkeiden lista on pitkä. Muita esille tuotuja hankkeita ovat Tunnin juna Turusta Helsinkiin, E18 Turun kehätien rakentaminen Raisiossa ja sen suunnittelu Naantaliin, Ysitien Liedosta Auraan nelikaistaistaminen, Paraisten väylän kehittämistyöt ja Salon itäisen ohikulkutien toisen vaiheen suunnittelu.

Pienempiä hankkeita ovat riista-aidat välille Turku–Kaarina ja Paimionjokilaakso, Kymppitien Turku–Lieto bussi- ja pyöräilyreitin parantaminen, Salossa E18 Pappilan pysäköinti- ja saattoliikennejärjestelyt, Paraisilla Kivimon lossin korvaaminen sillalla, Paimiossa Alvar Aallon tien kiertoliittymä ja Koskella Sorvaston liittymän turvasaarekkeiden rakentaminen.

Virtasen mukaan teiden korjausvelkaa on mahdollista lyhentää myös kaiteiden kunnostuksella ja lisäyksellä Turusta Raisioon, tien parannuksella välillä Vaskio-Marttila ja muilla tien ja siltojen kunnostustöillä.

Vt 8 Laitila

– Tiesuunnitelma valmistumassa.

– Toteutusvalmius vuonna 2021.

– Hankkeen kustannusarvio 35,4 miljoonaa euroa.

– Tavoitteena on merkittävä elinkeinoelämän pullonkaulan poistaminen. Valtatie 8 ja kantatie 43 liittymään toteutetaan kiertoeritasoliittymä. Vt 8:n yli toteutetaan kaksi risteyssiltaa ja kt 43 katuliittymät muutetaan kiertoliittymiksi sekä kantatielle toteutetaan neljä kevyen liikenteen alikulkukäytävää.

Kt 43 Uusikaupunki–Laitila jalankulku ja pyöräilyväylä

– Kustannusarvio 4 400 000 euroa

– Tie- ja rakennussuunnitelma valmis, toteutusvalmius mahdollinen vuoden 2020 loppupuolella

– Rakennettava kevyen liikenteen yhteys yhdistää Uudenkaupungin ja Laitilan taajamat toisiinsa.

– Parantaa liikenneturvallisuutta ja mahdollistaa erityisesti Uudenkaupungin autotehtaille Ihmisten mahdollisuudet valita kestävämpiä liikkumismuotoja.

Lähde: Maakuntahallitus 20.4., ajankohtaiset asiat