Pääkirjoitus: Koronakriisi huolettaa

0

Koronapandemia on muuttanut ihmisten elämää eri puolilla maailmaa, usein hyvinkin paljon. Voimassa olevat monet rajoitukset ja suositukset Suomessakin tähtäävät koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin leviämisen hidastamiseen.

Koronakriisin merkit näkyvät kaikkialla – ei siis ihme, että monen mieltä kuormittaa juuri nyt pandemiaan liittyvät huolet.

Eniten tilanne näyttäisi kuormittavan alle 30-vuotiaita suomalaisia. Heitä painavat huoli taloudellisesta toimeentulosta ja työpaikan säilymisestä sekä toisaalta huoli omasta tai läheisen kuolemasta.

Muihin ikäryhmiin verrattuna alle 30-vuotiailla korostuvat myös yksinäisyyden kokemukset: yli 80 prosenttia ikäryhmään kuuluvista tuntee koronatilanteen aiheuttaman yksinäisyyden kuormittavan heitä.

Suomalaisten koronahuolia ja niiden kuormittavuutta kartoitettiin huhtikuun alussa kyselyllä, jonka Kantar Oy teki Kirkon tutkimuskeskuksen toimeksiannosta.

Kyselyn perusteella kaikkein eniten suomalaisia kuormittaa huoli omasta ja läheisten sekä terveydenhoitohenkilökunnan terveydestä. Yleinen huolenaihe on myös pelko taloudellisesta lamasta sekä omasta taloudellisesta toimeentulosta.

Karanteenista ja kohonneesta sairastumisriskistä huolimatta yli 70-vuotiaat olivat kyselyn vähiten huolestunut ikäryhmä.

Kysely paljastaa senkin, että läheisten apuun luotetaan Suomessa: Yli 80 prosenttia kertoi saavansa apua tarvittaessa lähipiirinsä ihmisiltä ja vielä tätäkin useampi kertoi olevansa itse valmis auttamaan tarvittaessa lähipiirissään.

Auttavaisuus onkin yksi asia, joka koronakriisissä näyttää tehneen yleisesti vaikutuksen ihmisiin.

Solina Saarikoski

solina.saarikoski@laitilansanomat.fi