Seppo Rinne valitti valtuustopäätöksestä hallinto-oikeuteen – moittii uuden vanhuspalveluyksikön suunnitteluun myönnettyä 50 000 euron määrärahaa

0
Valtuutettu Seppo Rinne on tyytymätön kaupungin toimiin Kaukolankodin suhteen. Kuva: Marttiina Sairanen

Pro Vakka-Suomen valtuustoryhmän valtuutettu Seppo Rinne on toimittanut Turun hallinto-oikeudelle valituksen Laitilan kaupunginvaltuuston helmikuisesta päätöksestä, jolla Kaukolankodin kiinteistön ja toiminnan kehittämiseen myönnettiin 50 000 euron suuruinen määräraha.

Laitila on aikeissa korvata nykyiset Kaukolankodin vanhainkodin laitospaikat ja tehostetun palveluasumisen yksikön Koivukodon asumispaikat uudella tehostetun palveluasumisen yksiköllä, jossa olisi noin 60 paikkaa.

Suunnitelman mukaan paikat sijoitetaan joko kokonaan uuteen asumisyksikköön tai osin pienempään uudisrakennuksena toteutettavaan asumisyksikköön sekä osin nykyiseen vanhainkotiin. Kaupunki ei kuitenkaan katso vanhainkodin laitosmaisena yksikkönä tällaisenaan soveltuvan palveluasumiseen, vaan se vaatisi mittavan remontin.

Kaupunginvaltuuston myöntämä 50 000 euron määräraha tälle vuodelle on tarkoitettu päätöksen mukaan juuri sen suunnitteluun, miten noin 60 tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkaa olisi järkevintä toteuttaa ja missä määrin esimerkiksi vanhainkodin kiinteistöä voitaisiin hankkeessa hyödyntää sekä millaisen remontin vanhainkodin kiinteistö tehostetun palveluasumisen yksiköksi muunnettuna vaatisi.

Hallinto-oikeuden tulisi Rinteen mukaan joko kumota valtuuston tekemä päätös tai vähintäänkin palauttaa asia uuteen valmisteluun ja käsittelyyn.

Rinteen perusteena vaatimukselle on muun muassa se, että kaupunginvaltuusto ei voi myöntää suunnittelumäärärahaa, koska vanhainkodilla on Laitilan kaupungin kanssa muitakin omistajia, eivätkä muut omistajat – Rauman kaupunki ja Pyhärannan kunta – ole halukkaita investoimaan vanhainkotiin. Rinteen mielestä omaisuus tulisi jakaa ennen määrärahan myöntämistä.

Toisekseen hänestä valtuutetut ovat joutuneet tekemään kyseisen päätöksen virheellisten tietojen varassa, koska päättäjille on annettu väärää tietoa vanhustenhuollon paikoista.

Rinne on selvittänyt Laitilan alueella sijaitsevien kunnallisten ja yksityisten vanhusyksiköiden asumispaikkojen kokonaismäärän sekä vapaana olevat paikat ja katsoo, että kaupunki on tahallisesti kertonut paikkoja olevan vähemmän kuin niitä tosiasiassa on. Lisäksi Rinne sanoo sote-johtajan kieltäytyneen toimittamasta hänelle asiakirjoja, joita hän on tietoa saadakseen valtuutetun ja kuntalaisen roolissa pyytänyt.

Valituksesta ilmenee Rinteen katsovan, että kaupungin pääasiallinen aikomus onkin yhdistää saneerattava Kaukolankodin kiinteistö ja rakennettavat uudet vuokra-asunnot yhdeksi yksiköksi sekä yksityistää ne. Kiinteistöt siis omistaisi muu osapuoli, jolta kaupunki sitten vuokraisi tilat vanhuspalveluidensa käyttöön.

Valituksessa Rinne vetoaakin siihen, että Laitilan kaupunki on valtuuston päätöksellä päättänyt luopua vanhuspalveluidensa, myös kiinteistöjen, yksityistämissuunnitelmista. Laitilan kaupunki neuvotteli vanhuspalveluidensa yksityistämisestä viime kevääseen saakka Pihlajalinnan kanssa.